Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningen är en doktorandanställning på fyra år från 1 september 2017 eller enligt överenskommelse, med syfte att utforska digitalisering av kommunal verksamhet. Anställningen är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Umeå universitet, placering är vid Umeå Universitet, institutionen för Informatik, och delar av arbetet kommer att utföras i Skellefteå.

Forskningsinriktning
Digitaliseringen av vårt samhälle är sedan länge pågående vilket inkluderar offentliga organisationer såsom kommuner och dess olika verksamhetsgrenar. Medborgardialog via sociala medier, öppen data, digitala tjänster och verktyg för förbättrad vård inom äldreomsorg och digitala tjänster för bygglovsprocesser är alla olika exempel på hur kommuner arbetar med digitalisering inom olika områden. Inriktningen på denna doktorandtjänst är att utforska digitalisering av kommunal verksamhet, dess möjligheter och utmaningar och effekter för verksamhetsprocesser. Anställningen är knuten till forskningsmiljön Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se) som finns vid institutionen för Informatik. Forskningen vid centrat genomförs till stora delar i samarbete med partners från näringsliv, forskningsinstitut och andra universitet och högskolor. 

Om anställningen
Du kommer att bli anställd av och antagen som doktorand vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet. Anställningen löper under fyra år på heltid och innebär att du genomför dina doktorandstudier inom institutionens verksamhet med doktorsexamen som mål. Anställningen kan innehålla upp till 20% av andra aktiviteter (t.ex. undervisning). Lön utgår enligt fastställd stege för doktorandtjänst, och höjs i takt med studieframsteg.

Anställningen kommer tillsättas förutsatt att erforderliga beslut om finansiering fattas av Umeå universitet och Skellefteås kommunstyrelse.

Behörighet/Vem söker vi?
Sökande innehar en examen på avancerad nivå i informatik eller motsvarande. För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i informatik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom informatik om minst 90 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom informatik (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda även av den som på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av forskningsprojekt och/eller arbetslivserfarenhet som inbegriper förändringsarbete, processgenomlysning och införande av informationsteknik i kommunala verksamheter är meriterande. Eftersom studenten förväntas genomföra studier och intervjuer i Sverige och samtidigt kommer att bli en del av en multikulturell institution är en viktig praktisk förmåga att kommunicera väl på både svenska och engelska.

Vid urval bland behöriga sökande läggs stor vikt vid förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt kvaliten på inskickad forskningsplan. Sökande kan bli kallade till intervju. I övrigt hänvisas till bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen (kap. 7) i högskoleförordningen.

Din ansökan ska innehålla:
• Ett introduktionsbrev/personligt brev (1 sida)
• Ett utkast till forskningsplan och forskningsintresse (2 sidor)
• Curriculum Vitae (CV)
• Kopior av tidigare examensuppsats/-arbete (MSc/MA och/eller BSc/BA)
• Kopior av studiebetyg inklusive dokumentation av fullgjorda akademiska kurser och betyg
• Kopior av publicerad egen forskning (om sådan finnes)
• Kontaktuppgifter till minst två referenser Ansökan måste vara komplett för att den ska behandlas i rekryteringsprocessen.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro.

Institutionen för informatik (www.informatik.umu.se) består av 30 lärare och forskare, sex administratörer och 12 doktorander. Ämnet informatik studerar interaktionen mellan människor och informationsteknik, för att förstå hur tekniken bäst kan användas men också för att förstå dess begränsningar. Vi utvecklar verktyg, metoder och teorier och utvärderar informatiksteknik i relation till individer, organisationer och samhälle. Våra huvudsakliga forskningsområden är Informationssystem (IS) och människa-dator interaktion (MDI). Vår forskning genomförs till stora delar i samarbete med partners från näringsliv, forskningsinstitut och andra universitet och högskolor.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1314-17
Kontakt
  • Katrin Jonsson, Epost: kjonsson@informatik.umu.se, 090-786 93 87
  • Cecilia Vallin Epost: cvallin@informatik.umu.se, 090-786 53 31
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-28
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb