Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för molekylärbiologi

Institutionen strävar efter att vara en dynamisk och interaktiv forskningsmiljö och det finns tillgång till ett brett utbud av toppmodern forskningsutrustning, t.ex. för mikroskopi och bildbehandling med AFM, EM och CSLM

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter

Escherichia coli (E. coli), som ingår i den normala tarmens mikrobiom hos djur och människor, uppvisar ett brett spektrum  av fysiologiska och metaboliska mångsidigheter. Projektet syftar till att identifiera och karakterisera fitness egenskaper och mekanismer genom vilka de mycket mångsidiga, extra-intestinala patogena varianterna av Escherichia coli (ExPEC) uttrycker virulens-associerade egenskaper. Studier om mekanismer, uttryck och funktion av gener och gen-produkter i patogena E. coli har avslöjat nyckelproteinproteiner för fimbriella adhesiner (även kallat pili), uttryckta i ett regleringsnätverk mellan olika adhesin-gensystem i ExPEC, som bidrar till den bakteriella interaktionen med sin värdmiljö. Tidigare studier visade att ExPEC, jämfört med de icke-patogena E. coli, också har nya alleler och varianter av gener för proteiner som påverkar c-di-GMP-nivåerna.

Projektets mål inbegriper:

  • Att undersöka den molekylära grunden för nya c-di-GMP-fosfodiesteraser vid reglering av ExPEC-vidhäftning, motilitet och mekanismer vid bildandet av biofilmer, vilka är viktiga för antibakteriell resistens.

I arbetsuppgifterna ingår att utforma och utföra experiment och skriva rapporter avsedda för vetenskaplig publicering.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha en universitetsexamen motsvarande europeisk universitets PhD-examen i molekylär mikrobiologi vid rekryteringstidpunkten. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Det vetenskapliga arbetet kräver god kunskap om forskningsområdet och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp under ledning av gruppledaren.

Ett krav för anställningen är dokumenterad erfarenhet (inklusive praktisk erfarenhet) i mikrobiella och molekylärgenetiska tekniker. Tidigare erfarenhet av forskning på ExPEC anses vara en stark merit. Vidare är tidigare arbetserfarenhet inom området för E. coli c-di-GMP-fosfodiesteraser mycket önskvärt.

Du som söker måste vara flytande i talad och skriftlig engelska och ha hög motivation för forskningsarbete. Eftersom projektet inbegriper samarbeten måste du kunna arbeta produktivt även i en grupp. Utmärkt kommunikationsförmåga krävs för att effektivt samverka med kollegor, inklusive kollegor från kompletterande forskningsområden.

Hur man ansöker

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan måste innehålla följande dokument skrivna på engelska (helst) eller svenska:

  • Ett CV med information om utbildning, en lista över tidigare och nuvarande anställningar och en lista med publikationer.
  • Ett brev som beskriver dina forskningserfarenheter och intressen och motivation för att ansöka om anställningen.
  • Kontaktuppgifter för två eller tre referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!

Mer om oss

Uhlin-laboratoriet ingår i The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR), ett tvärvetenskapligt forskningscenter som ägnas åt forskning av högsta kvalitet och nya tillämpningar inom mikrobiologi.

Du hittar information om Institutionen för molekylärbiologi på: www.umu.se/molbiol För frågor angående anställningen, kontakta projektledaren: Bernt Eric Uhlin (bernt.eric.uhlin@umu.se).

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-598-19
Kontakt
  • Bernt Eric Uhlin, Professor, bernt.eric.uhlin@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-08
Sista ansökningsdag 2019-04-23

Wróć do ofert pracy