Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i polisiärt arbete

Arbetsuppgifter
Arbetet som universitetslektor vid enheten för Polisutbildning består till största delen av undervisning på grundutbildning och vidareutbildning. Det inkluderar allt från ansvar för planering och utveckling av undervisning och handledning till genomförande och uppföljning.

I arbetsuppgifterna ingår även att delta i utveckling av verksamheten, både vad gäller grundutbildning och vidareutbildning, samt arbetet med att utveckla en plattform för forskning i polisiärt arbete och aktivt söka forskningsmedel för sådan forskning. En undervisningsinsats om 20 % av helårsarbetstid är ett minimum oavsett forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet polisärt arbete eller annat relevant området som bedöms motsvara polisiärt arbete, eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrunder gäller i lika mån vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Dessa kommer att ägnas lika stor omsorg vid prövningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid forskningsinsatser inom området polisiärt arbete, förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället samt bred metodologisk kunskap och erfarenhet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande, utveckling och utvärdering av undervisning och handledning samt undervisning i polisiärt arbete.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskola. Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande och/eller erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet.

Stor vikt fästs vid forskningsmeriter inom området från de senaste fem åren samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det aktuella området.

Meriterande är erfarenhet från och ett aktivt nätverk i polisverksamhet. Meriterande är att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Den sökande ska ha förmåga att samarbeta och lämplighet att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem. Behörighets- och bedömningsgrunderna samt kriterier för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet för läraranställningar återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

Om enheten för polisutbildning
Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet utbildar professionella poliser som agerar för ett tryggare samhälle, för utveckling av svensk polis och för ett livslångt eget lärande. Huvuduppdraget är att grundutbilda poliser vid uppdragsutbildningen polisprogrammet. Ca 350 studenter är för tillfället inskrivna vid de fyra terminerna och vi går mot att bli betydligt fler studenter. Vi ger också en mängd fort- och vidareutbildningar för yrkesverksamma poliser och även andra yrkesgrupper beställer utbildningar av oss. Det senare handlar till exempel om utbildning i kommunikation och konflikthantering. Vid sidan av våra utbildningsuppdrag har vi ett stort engagemang för forskning i polisiärt arbete.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1193-18
Kontakt
  • Lars-Erik Lauritz, lars-erik.lauritz@umu.se, 090-786 63 92
  • Sofia Wård, sofia.ward@umu.se, 090-786 64 45
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-06-25
Sista ansökningsdag 2018-09-03

Wróć do ofert pracy