Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Kemiska institutionen söker en doktorand inom projektet kemooptogenetik. Ansök senast 2018-09-03.

Laboratoriet finns vid
Kemiskt biologiskt centrum (www.kbc.umu.se) som erbjuder en utmärkt infrastruktur, inkluderat avancerad utrustning och plattformar i en kreativ, inspirerande, internationell och höggradigt interaktiv miljö. Infrastrukturen inkluderar Proteinexpertisplattformen (PEP),  Röntgenkristallografiplattformen, Proteomikplattformen, NMR (850-400 MHz), Cryo-EM och Biochemical Imaging Centre. De senaste forskningsgenombrotten från Umeå universitet inkluderar identifiering av de molekylära mekanismerna i det bakteriella CRISPR-Cas9-systemet som har tagits vidare till ett standardverktyg för genetisk manipulering.

Projektbeskrivning
Genetisk modulering genom förstärkning eller förlust av genfunktionen genom övertryck, knock out-, eller knock down-metoder är kraftfulla verktyg för biologiska studier. Traditionella genetiska metoder är emellertid kroniska (timmar till dagar). Följaktligen kan effekten inte upptäckas på grund av anpassning, och dynamiken i fenotypisk förändring kan inte följas. Kemiskt-genetiska metoder som använder små molekyler är direkta / akuta, reversibla, konditionella samt dosberoende, och är därmed mycket användbara för att analysera komplexiteten hos biologiskt reglerande system. Många av dessa föreningar har ytterligare off-target-effekter som kan försvåra klarläggandet av biologiska system i vissa sammanhang. Kanoniska optogeniska system som använder fotoreceptorer har inneboende begränsningar i justerbarhet, dynamiskt intervall och hanterbarhet.

Vårt laboratorium har utvecklat en uppsättning av kemiskt och fotokemiskt inducerande dimeriseringssystem (CID och pCID) för att spatiotemporalt styra cellulär signalering och intracellulär transport. Vi kommer vidare att utveckla nya kemooptogenetiska system vilket gör att aktiviteten kan styras av ljus med hög rumslig och tidsmässig precision i levande celler och organismer. Doktoranden kommer att fokusera på protein-/peptidsyntes, cellmikroskopi samt organisk syntes. Projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet är tvärvetenskapligt med starka samarbeten mellan olika vetenskapliga discipliner.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet inom protein-/peptidkemi, organisk syntes, och/eller cellmikroskopi.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla följande:

  • CV
  • Ett personligt brev där du beskriver din kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering om varför du söker anställningen (max 2 sidor)
  • Kopior av examensbevis eller motsvarande inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser samt erhållna betyg
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2018-09-03. För mer information är du välkommen att kontakta professor Yaowen Wu, e-post: Yaowen.wu@umu.se Hemsida: http://www.chemistry.umu.se/english/research/group-leaders/yaowen-wu/

Om oss
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. www.chemistry.umu.se För mer information om institutionens forskarutbildning, se: http://www.teknat.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-kontaktpersoner/kemi/

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1115-18
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-09-03

Wróć do ofert pracy