Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i ekologi
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) söker en doktorand med inriktning mot drivkrafter för förekomst av potentiellt patogena bakterier i akvatisk miljö. Anställningen beräknas börja hösten 2018. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2018.

Beskrivning
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) söker en doktorand med inriktning mot drivkrafter för förekomst av potentiellt patogena bakterier i akvatisk miljö. Dessa bakterier är ofta också resistenta mot nedbrytning av protozoer. En utmanande teori är att det finns en ekoevolutionär länk mellan bakteriernas liv i akvatisk miljö och deras patogenicitet i människa. De ekologiska drivkrafterna som gynnar förekomst olika typer av predationsresistenta bakterier (PRB) är emellertid okända. Projektet omfattar tre teman: (1) Ekologiska drivkrafter som gynnar förekomst av PRB i akvatiska ekosystem. (2) Näringshalter där förekomst av intracellulära bakterier övergår till extracellulärt levande PRB. (3) Utveckling av bakteriell predationsresistens på genetisk och funktionell nivå. Varje tema beräknas leda fram till 1-2 vetenskapliga publikationer.

Forskningen finansieras av Umeå universitet och Försvarets forskningsinstitut (FOI), och utförs inom ramen för Industriforskarskolan och det marina forskningsprogrammet EcoChange.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation 
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du att, vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

Den sökande ska ha godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå, liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng. Till denna befattning söker vi en kandidat med relevant akademisk bakgrund inom molekylärbiologi, ekologi, statistik eller motsvarande. God kännedom om genetiska metoder (t.ex. DNA bibliotek, statistik), bioinformatik och/eller mikrobiell ekologi är meriterande.

Kandidaten ska ha god kunskap i att kunna kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, vara kreativ, kunna ta egna initiativ, vara självständig och ha god social kompetens samt samarbetsförmåga.

Ansökan
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 31 augusti 2018.

Ansökan ska innehålla:

  • Brev där den sökande beskriver sig själv i relation till ovan angivna krav och önskvärda kvalifikationer, en motivering till varför den sökande är intresserad av anställningen och en korbeskrivning av forskningsintressen och idéer.
  • CV med akademiska kvalifikationer.
  • Publiceringslista.
  • Elektronisk kopia av MSc-avhandling.
  • Vetenskapliga artiklar, betygscertifikat och annan dokumentation som stödjer den sökandes lämplighet för anställningen.
  • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Utvärderingen kommer att baseras på den sökandes ansökningsbrev, referenser, intervju och kvalitén på MSc-arbetet och övriga publikationer. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till doktorandanställningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället.

Kontakt och information
Professor Agneta Andersson kommer att vara huvudhandledare och Dr. Johanna Thelaus, FOI, biträdande handledare. Närmare upplysningar lämnas av professor Agneta Andersson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG). Tel: 090-786 9845, e-post agneta.andersson@umu.se

Löneplacering/typ av tjänst: Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 120 medarbetare, varav ca 30 är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-933-18
Kontakt
  • Agneta Andersson, professor, 090-786 98 45
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-18
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Wróć do ofert pracy