Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en doktorand till ett forskningsprojekt inom kvicksilver-biogeokemi. Projektet omfattar avancerad utbildning inom analytisk kemi och mikrobiell biogeokemi. Vi söker dig med höga ambitioner och som lockas av utmaningen att identifiera mekanismer för upptag av kvicksilver i metylerande bakterier. Ansök senast 2018-04-23.

Arbetsuppgifter
I din forskarutbildning kommer du att studera mekanismer för upptag av kvicksilver (Hg) i anaeroba bakterier. Ditt arbete kommer att fokusera på molekylära studier av hur Hg-komplex med tiolföreningar interagerar med sådana bakteriers cellmembran.

Spridning av Hg i ekosystem utgör betydande hot mot djurliv, människors hälsa och socioekonomi. Problemen uppstår främst som en följd av bildning av neurotoxisk metylkvicksilver (MeHg) som anrikas i akvatiska näringsvävar. Metylkvicksilver bildas intracellulärt i vissa typer av anaeroba bakterier genom metylering av oorganiskt Hg, men vi vet fortfarande inte vilka mekanismer på molekylär nivå som leder till upptag och metylering av Hg i bakterier.

Du kommer att tränas i och utföra avancerat experimentellt laboratoriearbete med anaeroba bakteriekulturer. Arbetets fokus kommer vara att karakterisera kemisk struktur, termodynamik och kinetik för molekylära interaktioner mellan Hg och tiolföreningar i lösning och på bakterieytor. Komplex mellan Hg och tiolföreningar kommer att analyseras med LC-ESIMS/MS och LC-ICPMS/MS. Kemisk struktur av komplexen kommer vidare att karakteriseras med röntgenspektroskopi (i första hand vid synkrotronanläggningarna vid MAX IV i Lund och Diamond i Oxford, Storbritannien). Resultaten från de olika spektroskopiska studierna kommer att kombineras med termodynamiska och kinetiska modellberäkningar för att i detalj förstå kvicksilvers interaktioner med tioler, och för att identifiera genom vilka molekylära mekanismer tioler styr bakteriers upptag av Hg.

Du kommer att genomföra din doktorandutbildning inom ett forskningsprojekt finansierat av svenska Vetenskapsrådet (dnr 2017-04537). Projektet kommer att utföras i nära samarbete med forskare vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Rutgers University, NJ, USA. Under utbildningen kommer du att tillbringa två perioder om 2-4 månader vid Rutgers University för att tränas i laboratoriearbete med anaeroba bakteriekulturer.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av att (i) kontinuerligt hålla dig uppdaterad på forskningsområdet genom att följa och sammanställa vetenskaplig litteratur, (ii) formulera vetenskapliga frågeställningar och hypoteser inom projektet, (iii) planera och genomföra avancerade laboratorieexperiment och modellberäkningar, (iv) sammanställa och tolka resultat, (v) presentera resultaten i form av muntliga seminarier (bland annat på internationella vetenskapliga konferenser) och i form av vetenskapliga publikationer. Arbetet utförs i samarbete med handledare och andra forskare.

Kvalifikationer / Kompetenskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom biogeokemi eller analytisk kemi, eller motsvarande, ingå.

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Erfarenhet av forskning länkad till biogeokemi eller analytisk kemi, förvärvad genom exempelvis ett examensarbete eller motsvarande, är ett krav. Du måste vara entusiastisk och målmedveten, tycka om experimentellt arbete, vara noggrann, ha god arbetsmoral och kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Erfarenhet av LC-MS tekniker, synkrotronbaserad röntgenspektroskopi och/eller arbete med anaeroba bakteriekulturer är meriterande, men inte ett krav.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå beroende på institutionens behov. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid 20% institutionsarbete. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  • CV
  • Ett personligt brev omfattande en A4 sida där du beskriver din vetenskapliga bakgrund och intressen, tidigare forskningserfarenhet och varför du söker anställningen.
  • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser samt erhållna betyg och andra relevanta intyg (t. ex. engelska kunskaper)
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

 Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är den 2018-04-23.

Tillträde sker efter överenskommelse, men så snart som möjligt.

Närmare upplysningar lämnas av docent Erik Björn, tfn: 090-7865189, e-post: erik.bjorn@umu.se

Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida http://www.teknat.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-kontaktpersoner/kemi/.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-508-18
Kontakt
  • Erik Björn, 090-786 51 89
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-03-14
Sista ansökningsdag 2018-04-23

Wróć do ofert pracy