Umeå universitet, Umeå centrum för genusstudier

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå centrum för genusstudier utlyser en anställning som postdoktor inom huvudområdet utbildningsvetenskap med inriktning mot genus. Anställningen är samfinansierad av Lärarhögskolan och avser heltid under två år med placering vid Umeå universitet. I anställningen ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning kan uppgå till max 20% av heltid.

Tillträde den 3 december 2018 eller enligt överenskommelse.

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) är ett universitetsgemensamt tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppdrag att stödja och utveckla genusforskningen vid Umeå universitet. Du kan läsa mer om UCGS här: http://www.ucgs.umu.se/

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Den som anställs som postdoktor kommer bedriva egen forskning med fokus på elevers sociala, psykosociala och/eller organisatoriska arbetsmiljö i den svenska skolan. Inriktning, syfte och metoder formuleras i en forskningsplan av den sökande. Ansökan kan exempelvis utgå från en bred jämlikhets- och antidiskrimineringsdiskurs och involvera frågor såsom; Vilka faktorer påverkar elevers stress och ohälsa? På vilket sätt påverkar kön, klass och etnisk bakgrund elevers hälsa, betyg etc.? Vilka sociala eller organisatoriska mekanismer riskerar skapa grogrund för kränkningar och trakasserier? Hur arbetar skolor med dessa frågor?

Anställningen är en självständig del i samverkansprojekt; Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö, vid UCGS.

Behörighetskrav

Sökanden skall ha doktorsexamen i Utbildningsvetenskap eller ämne som kopplat till forskningsprojektet bedöms relevant. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens slut. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigare.

Bedömningsgrunder

Meriterade för anställningen är sökande som bedriver eller har bedrivit forskning med fokus på skolan, utbildning, dess ledning och styrning, rasism, feminism eller genus. En viktig bedömningsgrund är bidraget till forskningsområdet som det beskrivs i den sökandes forskningsplan (se nedan) samt tidigare vetenskaplig produktion.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning skall vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer. Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i forskningssamarbeten är viktiga meriter.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter.

Ansökan skall innehålla

 • Personligt brev
 • CV/meritförteckning
 • En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
 • Max 3 vetenskapliga publikationer
 • Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
 • Kontaktuppgifter till 3 referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
 • Forskningsplan (max 2500 ord)
 • Visa hur det tänkta egna forskningsprojektet relaterar till samverkansprojektet Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö. Läs mer om projektet här: http://goo.gl/CKrxo8
 • Eventuella övriga meriter som du vill åberopa.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 20 augusti 2018.

Närmare upplysningar lämnas av föreståndare Britt-Inger Keisu, britt-inger.keisu@umu.se, +46 90 786 59 64.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1230-18
Kontakt
 • Britt-Inger Keisu, docent, +46 90 786 59 64, britt-inger.keisu@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-06-21
Sista ansökningsdag 2018-08-20

Tilbake til ledige stillinger