Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

En postdoktorstjänst utannonseras härmed vid institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre (www.upsc.se); en mycket stimulerande miljö vid Umeå universitet. Vi söker en motiverad kandidat som ska arbeta inom projektet ”Kartläggning av växters stressrespons” som är ett större tvärvetenskapligt 5-årigt projekt finansierat av Stiftelsen för Strategisk forskning. Tjänsten är avsedd för två år.

Beskrivning

Mediatorn är ett evolutionärt bevarat multiprotein komplex som är essentiellt för transkriptionell reglering och har en viktig roll i stressacklimatiseringsprocesser. Mediatorn integrerar externa signaler från olika receptorer, genom att överföra signaler från promotorbundna transkriptionsfaktorer till RNA-polymeras II (Pol II). Mediatorn är även involverad i strukturella förändringar av kromatinstruktur och vid reglering av genuttryck; processer som är nödvändiga för att reglera stressreaktioner hos växter. Flera aspekter av Mediatorns funktion är fortfarande okända, särskilt frågor om hur specifika Mediatorsubenheter integrerar olika signalvägar och hur de överför dessa signaler till Pol II för att reglera uttrycket av specifika målgener. För att avslöja Mediatorns regleringsmekanismer samt definiera växters stressrespons på flera organisationsnivåer kommer vi att konstruera en helhetsmodell av växters stressrespons genom att kombinera nätverksalgoritmer och dolda Markov-modeller och därmed generera en dynamisk och övergripande modell av de komplexa signalnätverk som styr växters stressrespons. Projektet är del av ett stort övergripande tvärvetenskapligt projekt, ”Kartläggning av växters stressrespons”.

Studier av Mediatorns komposition i Arabidopsis thaliana är statisk, eller om moduler och subenheter omlagras som svar på olika typer av stress. Den generella kompositionen av Mediatorkomplexet är relativt väl evolutionärt konserverad i eukaryota celler, från jäst till människa. Det är dock fortfarande oklart om dess sammansättning är statisk eller om moduler och individuella subenheter omlagras t.ex. som svar på olika typer av stress. Vi kommer att använda en kombination av biokemiska och strukturella metoder för att undersöka om mediatorns sammansättning och funktion i Arabidopsis thaliana förändras som svar på stress-exponering.

Det utannonserade projektet ger möjlighet till en utmanande postdoktorsutbildning där vi kommer att lösa problem genom att använda metoder från biologi och fysik samt utnyttja avancerade tekniska plattformar i miljön. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta tillsammans och i samarbete med andra forskare och studenter i dynamiska och multidisciplinära miljöer.

Kvalifikationer

Godkända sökande kommer att ha en doktorsexamen, eller motsvarande, inom molekylärbiologi eller biokemi. Doktorsexamen bör vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Den sökande ska ha omfattande laboratorieerfarenhet av molekylära och biokemiska metoder. Erfarenhet från rening av stora proteinkomplex är en fördel. Erfarenhet av att arbeta med växter som experimentellt system är också meriterande. Förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp samt goda kunskaper i det engelska språket är viktigt.

Ansökan

Ansökan skall innehålla

  • ett personligt brev som beskriver dina forskningserfarenheter och forskningsintresse (max 2 sidor)
  • CV med full publikationslista
  • kopior på relevanta examen
  • Kopia av avhandlingen samt relevanta publikationer (max 3 stycken) 
  • Kontaktinformation till två referenspersoner.

Din kompletta ansökan skickas in via MyNetwork Pro.  Sista ansökningsdag är 19 mars, 2018.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-390-18
Kontakt
  • Åsa Strand, Professor, 090-786 93 14
Publicerat 2018-02-26
Sista ansökningsdag 2018-03-19

Tilbake til ledige stillinger