Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Ämnesområde

Obstetrik och gynekologi

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt forskning och utvecklingsarbete inom huvudsakligen ämnesområdet obstetrik och gynekologi. Undervisningen inom tjänsten är framförallt kopplat till läkarprogrammet och innefattar ansvar för undervisning inom fler ämnesområden än den egna specialiteten. Undervisning på andra program kan också förekomma. Administrativa uppdrag inom institutionen och fakulteten ingår i arbetsuppgifterna.

I anställningen ingår ansvar för utveckling av utbildning samt examination. Vi söker en aktiv forskare inom ämnesområdet som också deltar i utbildning på forskarnivå.

Stationeringsort är Sunderbyn, men undervisning/administrativt arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan, inom Region Norrbotten.

 

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För anställningen krävs även legitimation som läkare och specialistbevis i obstetrik och gynekologi.

Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning (pedagogisk skicklighet) gälla, samt vetenskaplig skicklighet. Därutöver beaktas klinisk skicklighet, administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamheten, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande;

pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), Därutöver skall gälla graden av klinisk skicklighet, administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamheten, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid tidigare undervisningserfarenhet inom ämnesområdet samt erfarenhet av handledning i första hand av examensarbeten och examination. Hänsyn kommer även att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande examination och utvärdering.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom obstetrik och gynekologi. Här anses särskilt meriterande dokumentation av: publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll; samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institutionen där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter. Aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterad god klinisk kompetens är betydelsefull för anställningen.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering m.m. Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens.

Rekryteringsprocessen kommer att bestå av intervju och referenstagning samt eventuellt provföreläsning.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Vid frågor, kontakta prefekt Anders Behndig tel.nr: 090-786 78 48.

Sista ansökningsdag 2018-08-17

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1097-18
Kontakt
  • Anders Behndig, 090-7867848
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-20
Sista ansökningsdag 2018-08-17

Terug naar vacatures