Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av doktorandprojektet:

Syftet med projektet är att förstå de molekylära och cellulära mekanismerna bakom interaktionen mellan nerver och tumörceller. Under tumörspridning, dvs metastasi fungerar nervbanor som vägar ut ur organet för tumörcellerna, genom en process som kallas perineuronal invasion (PNI). Även om det histologiskt är bevisat att en sådan rutt existerar för flera tumörtyper saknas det kunskap om de molekylära mekanismerna som ligger bakom interaktionen mellan nervceller och tumörer.

Som doktorand kommer du att vara del i ett tvärvetenskapligt samarbete som fokuserar på signalerna, mellan nervceller och tumörer, som inducerar tumörcellsmigration samt nervcellsplasticitet. Du kommer att systematiskt identifiera de mekanismer som reglerar nervcellstillväxt och tumörinteraktion, genom att undersöka hur axoner växer till under embryoutvecklingen och sedan överföra denna kunskap till patologiska tillstånd genom att studera tumörmodeller med inledande fokus på pankreatiskt duktalt adenocarcinom (PDAC).

Det långsiktiga målet med doktorandprojektet är att generera grundläggande kunskap om tumörpåverkan av nerver samt interaktioner mellan axoner och migrerande tumörceller.

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet har den som genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 240 ECTS. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Särskild behörighet:

Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet, goda kunskaper i engelska (tal och skrift) är ett krav och kommer att bedömas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Meriterande:

Kandidaten skall uppfylla följande: 

1. Fördjupad grundläggande teoretisk kunskap inom ett eller flera av följande områden: medicin, biologi, neurovetenskap, utvecklingsbiologi, cancerbiologi, fysiologi, anatomi, cellbiologi eller molekylärbiologi (till exempel genom en examen inom området). 

2. Forskningserfarenhet till exempel en magister/masters examensarbete, erfarenhet av laborationer eller arbete som tekniker, projektassistent eller motsvarande.

Företräde kommer att ges till kandidater som kan visa följande:

3. Motivation och engagemang, goda färdigheter i laborativt arbete samt vilja att utvecklas. Sökanden måste också vara organiserad, noggrann och kunna arbeta både självständigt och i grupp. Dessa färdigheter kan med fördel styrkas genom dokumenterade erfarenheter och val av referenser. 

4. Erfarenhet inom det blivande forskningsområdet eller tekniker som används i projektet, som bildbehandling, cellodling, cellmigrationsanalys, embryonala vertebratmodeller - särskilt mushantering och genetik samt kyckling- eller musembryoelektroporering, neurittillväxtanalys, tumörbiologi, molekylärbiologiteknik, vävnadsdissektion, tumörmodeller eller histologiska tekniker.

Ansökan ska innehålla:

1. Din lämplighet för anställningen i förhållande till ovanstående kvalifikationer, krav och meriter skall förklaras tydligt och kortfattat i ett personligt brev på högst 1.5 A4-sida.

2. Ett kort (max 2 A4-sidor) CV. 

3. Kontaktinformation för tre referenser, varav minst en ska vara en tidigare laboratoriehandledare. 

Anställningsform:

Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Tjänsten är tidsbegränsad till 4 års heltidstjänst. Lönen sätts enligt lönestegen för doktorander.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1186-18
Kontakt
  • Universitetslektor Sara Wilson, sara.wilson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-18
Sista ansökningsdag 2018-08-24

Terug naar vacatures