Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för fysik söker en postdoktor i magnetosfärsfysik. Anställningen omfattar heltid (100%) under 2 år med projektstart snarast eller enligt överenskommelse. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med forskare från the University of Colorado, the Finnish Meteorological Institute, och Shandong University, Weihai.
Sista ansökningsdag är 2018-11-28.

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att det ska åstadkomma märkbara förändringar i vetenskapens förståelse av plasmaflöden i jordens magnetsvans.

Plasmaflöden med höga hastigheter (s.k. Burst Bulk Flows, BBFs) är vanligt förekommande i jordens magnetsvans. På senare tid har man dock börjat ana att flödena kan vara betydligt mer komplicerade än man tidigare trott. Både virvelliknande och meandrande flöden bör kunna uppstå. Inom postdoktorprojektet ska vi studera hur vanligt förekommande sådana virvelliknande flöden är, kvantifiera deras egenskaper samt undersöka hur de påverkar transporten av materia, rörelsemängd och energi i det kopplade jonosfär-magnetosfär-systemet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för postdoktorn är att studera de komplexa plasmaflödena i jordens magnetsvans genom analys av data från satellitburna och markbaserade instrument, samt genom att jämföra med resultat från storskaliga simuleringar som har utförts av våra kollegor. Projektresultaten förväntas avsevärt förbättra vår förståelse av viktiga processer i jordens magnetosfär och i andra planetära magnetosfärer och astrofysikaliska objekt där liknande fenomen förekommer

Projektet är finansierat av svenska Rymdstyrelsen och kommer att genomföras i nära samarbete med forskare från the University of Colorado, the Finnish Meteorological Institute, och Shandong University, Weihai.

Mindre undervisningsuppdrag, t.ex. exjobbshandledning inom det egna området, kan eventuellt ingå i anställningen.

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 2 år. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Du ska ha en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i rymdfysik, magnetosfärsfysik eller annat för projektet relevant ämne. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Du ska ha en omfattande erfarenhet av att studera rymdplasmafenomen genom att analysera in-situ-mätningar från satelliter. Erfarenheter av att ha arbetat med markbaserat data och numeriska simuleringar är meriterande. Erfarenhet av att bedriva självständig forskning samt att publicera artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter är meriterande. Goda programmeringskunskaper (i exempelvis C, Matlab och Python) är ett krav. Tidigare undervisningserfarenheter på universitetsnivå är också meriterande. Du är social, engagerad, ansvarsfull och brinner för att utvecklas, både som individuell forskare och som medlem av en forskargrupp. Du ska därför ha god förmåga att arbetet både i grupp och individuellt. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

1. Ett följebrev med en motivering till varför du söker samt en beskrivning av dina kvalifikationer, dina forsknings- och undervisningserfarenheter samt dina erfarenheter inom det område som anges i projektbeskrivningen ovan (max 5 sidor)

2. En beskrivning av hur du skulle angripa projektet och ett förslag till forskningsplan som visar hur din kompetens kan knytas till det föreslagna projektet (max 5 sidor),

3. En meritförteckning (CV) med publikationslista,

4. Kopior på relevanta examensbevis,

5. Kopia av doktorsavhandlingen och relevanta publikationer,

6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Notera att material måste vara på svenska eller engelska. Om material skickas in på ett annat språk så måste en svensk eller engelsk översättning finnas tillgänglig.

Övrig information
Närmare upplysningar lämnas av Maria Hamrin, maria.hamrin@space.umu.se. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-11-28.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1151-18
Kontakt
  • Maria Hamrin, 090-786 60 36
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-06-13
Sista ansökningsdag 2018-11-28

Terug naar vacatures