Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Enheten för statistik vid Handelshögskolan söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad metodologisk statistisk forskning för analys av livsförlopp. Sista ansökningsdag 2018-05-01.

Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand för anställning inom projektet Statistiska modeller och metoder för studier av individers livs historier med fokus på arbete och hälsa. Projektet är en del av forskningslabbet Stat4Reg (se www.Stat4Reg.se där mer detaljer kan hittas). Projektet leds av Xavier de Luna. Det övergripande syftet är att utveckla nya statistiska metoder relevanta för registerbaserad forskning med fokus på kvantitativa analyser av individuella livsförlopp.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Vid behov kan du även delta i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad. För information om utbildning på forskarnivå se: www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Forskarutbildning/.

Tillträde är senast den 1 september 2018, eller efter överenskommelse.

Behörighet och förkunskapskrav
Du behöver både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik har den som har antingen 1) godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet statistik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 2) 60 högskolepoäng i ämnet statistik på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har godkänt resultat om minst 30 högskolepoäng i ämnet matematik. Behörighetskraven kan också bedömas vara uppfyllda om den sökande har, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Kunskap om statistisk programmering är en merit.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med en beskrivning av ditt forskningsintresse.
  • Curriculum Vitae.
  • Formuläret ”Ny doktorand” som du hittar här: www.hh.umu.se/emp/Nyadoktorander.docx
  • Kopior av uppsatser/ examensarbete (C- och magisteruppsatser eller liknande arbeten).
  • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa.
  • Kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner. 

Ansökan ska göras via universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-05-01.

Information
För mer information kontakta professor Xavier de Luna, 070-5454315, xavier.deluna@umu.se.

Handelshögskolan vid Umeå universitet
Handelshögskolan (Umeå School of Business, Economics and Statistics, USBE) har drygt 150 anställda varav ca 90 disputerade lärare och forskare. Handelshögskolan består av tre enheter, en för vardera företagsekonomi, nationalekonomi och statistik samt ett gemensamt kansli som samlar de administrativa funktionerna. Vår verksamhet består av forskning, utbildning och samverkan inom de tre ämnesfälten. Vi bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom alla tre ämnen. Handelshögskolan har ett kandidatprogram, fyra civilekonomprogram och sju masterprogram samt fristående kurser. Hos oss läser mer än 3000 studenter.

Enheten för statistik
Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan och enheten för statistik här: www.usbe.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-639-18
Kontakt
  • Xavier de Luna, professor, 070-5454315, xavier.deluna@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-04-06
Sista ansökningsdag 2018-05-01

Terug naar vacatures