Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Kostvetenskap utannonserar inom Umeå universitets företagsforskarskola en doktorandanställning med inriktning mot internetbaserad dietistbehandling. Sista ansökningsdag är 180416.


Om institutionen för kostvetenskap
Institutionen för Kostvetenskap vid Umeå universitet har ca 30 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i kostvetenskap. För mer information, se här 


Projektbeskrivning
Användandet av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ökar snabbt inom hälso- och sjukvård och allt fler behandlingsformer nyttjar IKT. Det skulle kunna finnas stora vinster om kostbehandling hos dietist genomförs med hjälp av IKT, såväl ur patientperspektiv som samhällsperspektiv, men i dagsläget vet vi mycket lite om effekten av sådan behandling. Målsättningen med doktorandprojektet är att undersöka hur effektivitet och interaktion påverkas vid internetbaserad dietistbehandling (IDB). Projektet ska öka kunskapen om dietisters och patienters åsikter, erfarenheter och upplevelser av IDB samt undersöka IDB ur aspekterna behandlingsutfall, lämplighet och möjlighet till implementering i klinisk verksamhet.

Projektets huvudsäte är institutionen för kostvetenskap, i samverkan med glesbygdmedicinskt centrum (GMC), institutionen för folkhälsa och klinisk medicin samt institutionen för informatik. Projektet genomförs inom Umeå universitets företagsforskarskola, och som doktorand i projektet kommer du att ha ett nära samarbete med GMC som är en enhet inom Västerbottens läns landsting placerad i Storuman. Samarbetet innebär regelbundna vistelser hos GMC i Storuman. GMC arbetar för att öka kunskapen om hur sjukvårds- och omsorgsbehov på bästa sätt tillgodoses och hur bland annat IKT kan nyttjas för detta ändamål, för befolkningen i Västerbottens inland och i hela Sverige.


Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du, att vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen. För mer information om Företagsforskarskolan, se här


Anställningen
En anställning som doktorand inom forskarutbildningen omfattar fyra års helfinansierade studier på heltid, men kan förlängas med ytterligare ett år för undervisnings- och institutionsuppgifter. Närmare uppgifter om samhällsvetenskapliga fakultetens forskarutbildning finns här. Kostvetenskaps allmänna studieplan hittar du här 

Detaljer om anställningen beslutas i samråd med framgångsrik sökande. Tillträde 180901 eller enligt överenskommelse.

Lönesättning sker enligt fastställd lönetrappa för anställning som doktorand. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.


Behörighet
Behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå är den som har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt minst 90 högskolepoäng i ämnet kostvetenskap, dietetik eller hem- och konsumentkunskap. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper skall också förklaras behörig att antas till forskarutbildningen.


Kompetens och kvalifikationer
Sökandes kompetens bedöms på basis av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning, tidigare studieresultat samt kvalitet och relevans för ämnet kostvetenskap utifrån inskickade handlingar. Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen avser sökandes analytiska förmåga, kommunikativa förmåga (skriftligt och muntligt), kritiska förmåga, självständighet och förmåga att utföra prestationer inom givna tidsramar. Doktoranden måste behärska både svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Eftersom projektet utgår från klinisk dietistbehandling ser vi gärna sökanden med yrkeserfarenhet som klinisk dietist. Erfarenhet av behandling på distans via exempelvis informations- och kommunikationsteknologi är ytterligare meriterande.


Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 180416

Till fullständig ansökan bifogas:

 • Personligt brev inklusive en beskrivning varför du är intresserad av forskarutbildning generellt och särskilt inriktningen internetbaserad dietistbehandling
 • Forskningskiss som ger en beskrivning av sökandes forskningsintresse i relation till forskningsprojektet och befattningens inriktning
 • CV/meritförteckning
 • Kopior på betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven
 • Kopior på uppsats/examensarbeten som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner


Närmare upplysningar

Om doktorandprojektet: Petra Rydén, petra.ryden@umu.se, telefon +46 (0)90 786 95 57

Om forskarutbildningen: Jonas Burén, jonas.buren@umu.se, telefon +46 (0)90 786 65 60

Om institutionen i övrigt: prefekt Cecilia Olsson, cecilia.olsson@umu.se,  telefon +46 (0)90 786 64 85

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-548-18
Kontakt
 • Petra Rydén, petra.ryden@umu.se, +46 90 786 95 57
 • Jonas Burén, jonas.buren@umu.se, +46 90 786 65 60
 • Cecilia Olsson, cecilia.olsson@umu.se, +46 90 786 64 85
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-03-21
Sista ansökningsdag 2018-04-16

Terug naar vacatures