Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Beskrivning

Vår forskargrupp vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering; Enheten för fysioterapi, studerar människans rörelseförmåga med speciell tonvikt på tillstånd efter sjukdom eller skada. Den aktuella positionen är inom ett projekt som rör konsekvenser av och rörelsekontroll hos personer som drabbats av korsbandsskada, i jämförelse med knäfriska kontrollpersoner, inkluderande elitatleter. Fokus är på rörelseanalys med laboratoriebaserad metodologi som tredimensionell kinematisk och kinetisk teknik samt elektromyografiregistrering. Projekten omfattar även olika kliniska tester och frågeformulär för uppföljning av behandling. Studierna syftar därutöver till att utveckla kliniska tränings- och mätmetoder baserat på data från datoriserad rörelseanalys. Projektet innebär multiprofessionellt samarbete med bl.a. ortopedi, radiologi, medicinsk teknik och statistik.

Anställningen som doktorand omfattar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning (motsvarande magister) omfattande 240 hp i fysioterapi eller annat för projektet relevant område, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut alternativt med liknande kunskaper men tex biomedicinsk ingenjör eller motsvarande. Det är önskvärt att den sökande har erfarenhet av kliniskt arbete inom rörelse- och stödjeorganens sjukdomar, gärna med träning och rehabilitering av knäskador. Centrala kunskaper som för projektet rör biomekanik, matematik och mätning av rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättningar. Sökande ska ha adekvat kunskap i anatomi och fysiologi. Erfarenhet av avancerade laboratoriebaserade rörelseanalysmetoder inkluderande ”3D motion capture”, kraftregistrering, elektromyografi och användandet av analysprogram som Visual 3D eller liknande är meriterande, liksom erfarenhet av databearbetning med statistikprogram och vetenskaplig publicering. Sökande måste vara tillgänglig att påbörja anställningen under hösten 2018.

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har 1) nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 2) erfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet, samt 3) nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför handledare och institutionens forskarutbildningsgrupp innan formell antagning kan göras.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Din ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

  • Curriculum Vitae, styrkt
  • En kort beskrivning av den sökande, och motivering till intresse för den aktuella befattningen och hur sökande tror att man kan bidra till forskningen. Eventuella tidigare forskningserfarenheter och/eller meriter av speciell vikt för anställningen bör inkluderas (totalt max 3 sidor)
  • Kopior på examina
  • Namn, yrkestitel och kontaktinformation på tre referenspersoner

Övrig information http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorandhandboken/

Tillträdesdag 181001 eller enligt överenskommelse.

Löneplacering Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställd.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1214-18
Kontakt
  • Charlotte Häger, 090-786 9275
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-19
Sista ansökningsdag 2018-08-17

Retour aux postes vacants