Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i kulturgeografi

Geografi och ekonomisk historia och avdelningen för kulturgeografi utannonserar nu en befattning som doktorand i kulturgeografi som vill bidra till vår forskning inom området landsbygdsutveckling och mobilitetsstudier. Tjänsten innebär forskning på heltid. Institutionen är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med ca 70 anställda varav ca 10 doktorander. Exempel på forskningsområden är planering, ekonomisk geografi, turism och naturresursanvändning. För mer information besök vår hemsida www.geoekhist.umu.se

Projektbeskrivning

Det aktuella doktorandprojektet kommer att utföras inom ramen för två pågående forskningsprojekt: Mobilisering av landsbygden: Post-produktivism och den nya ekonomin (FORMAS) och Vredens druvor? Effekter av bärindustrins globala arbetsrörlighet på landsbygdsutveckling i Sverige och Thailand (FORMAS). Projektens teoretiska ramverk utgår från mobilitetsstudier och ekonomisk geografi med fokus på landsbygd och lokal utveckling. Personen ska arbeta i ett team på institutionen som består av doktorander, post-doktorer och seniora forskare som arbetar inom forskningsområden relaterade till landsbygdsutveckling, mobilitet och naturresurser.

Forskningen inom ramen för doktorandtjänsten görs med allmän inriktning mot sociala och ekonomiska effekter av internationell mobilitet på landsbygden i norra Sverige, och bör anknyta till båda ovannämnda projekt. Exempel på teman kan handla om ekonomiska incitament och skapandet av nya näringar på landsbygden som en följd av internationell mobilitet, eller entreprenörskap bland svenska markägare och kommersialiseringen av icke-exploaterade skogsvärden.

Behörighet

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning i kulturgeografi. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökanden ska behärska det engelska språket i tal och skrift och ha insikt i forskning i det samhällsvetenskapliga området. Doktorandtjänsten kräver även muntliga och skriftliga kunskaper i skandinaviska språk (gärna svenska).

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde hösten 2018 eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

 1. Forskningsskiss över det tänkta området (max 4 sidor exklusive referenser), inklusive en kort beskrivning av projektets relation till forskargruppens arbete
 2. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)
 3. CV/meritförteckning
 4. Examensbevis
 5. Uppsatser/övriga publikationer
 6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
 7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Om den sökande uppfyller behörighetskraven kommer i första hand forskningsskissen och tidigare studieresultat att bedömas, följt av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i grupp och självständighet samt kritisk förmåga). I bedömningen tas hänsyn till om forskningsskissen är skriven inom ramen för ovannämnda forskningsprojekt.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Din ansökan ska vara registrerad i universitetets e-rekryteringssystem senast 2018-08-17.

Övrig information

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av docent Charlotta Hedberg 090-786 56 02, e-mail charlotta.hedberg@umu.se eller

universitetslektor Linda Lundmark 090-786 63 60, e-mail linda.lundmark@umu.se).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1200-18
Kontakt
 • Charlotta Hedberg, docent, 090-786 56 02, charlotta.hedberg@umu.se
 • Linda Lundmark, universitetslektor, 090-786 63 60, linda.lundmark@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-18
Sista ansökningsdag 2018-08-17

Retour aux postes vacants