Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Lektoratet är organisatoriskt placerad vid enheten för obstetrik och gynekologi, inom institutionen för klinisk vetenskap. Till institutionen hör även enheterna för pediatrik, psykiatri, psykoterapi, barn- och ungdomspsykiatri, öron-, näs- och halssjukdomar, oftalmiatrik, professionell utveckling samt logopedi. Inom institutionen finns goda möjligheter till både experimentell och patientnära klinisk forskning. Enheten för obstetrik och gynekologi verkar i nära samarbete med Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning och undervisning inom ämnesområdet obstetrik och gynekologi på grundnivå och avancerad nivå inom framför allt läkarprogrammet. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller inom närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå.

Vi söker en aktiv forskare som även ska bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Ledning av personal och verksamhet inom forskning och undervisning kan komma att ingå. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och medicinska fakulteten ingår i arbetsuppgifterna. Anställningen kan komma att omfatta medverkan i nämnder och kommittéer samt olika typer av ledningsuppdrag.

Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i obstetrik och gynekologi vid centrum för obstetrik och gynekologi i Västerbotten till en omfattning av högst 13h/vecka.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Undervisning sker på svenska varför förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. För anställningen krävs läkarlegitimation och specialistbevis i obstetrik och gynekologi.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.                                                                                                                                                                                     

Som bedömningsgrund vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning (pedagogisk skicklighet). Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, klinisk skicklighet, administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamheten, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2). Därutöver skall den sökande ha klinisk skicklighet, administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser och erhållna resultat. Pågående och planerad forskning och externa anslag kommer att tillmätas vikt. Samarbetsförmåga kommer att tillmätas stor betydelse för anställningen liksom administrativ skicklighet. Aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterad god klinisk kompetens är också betydelsefullt för anställningen.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Sista ansökningsdag är den 17:e augisti 2018.

Vid frågor kring denna anställning, kontakta prefekt Anders Behndig på tel. 090-786 78 48.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1038-18
Kontakt
  • Anders Behndig, 090-7867848
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-18
Sista ansökningsdag 2018-08-17

Retour aux postes vacants