Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I anställningen ingår omfattande undervisningsansvar, för såväl teoretiska som laborativa kursmoment, samt kursansvar vid biomedicinsk analytikerprogrammet, främst inom ämnesområdet biokemi och molekylärbiologi, men undervisning inom andra program och kurser och/eller inom närliggande ämnesområden kan även komma att ingå. Dessutom ingår att delta i utveckling av såväl kurser som programmet, samt självständig forskning inom ämnesområdet, även med möjlighet att forskning kan bedrivas vid annan institution efter överenskommelse med fakultets- och institutionsledning. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och för Medicinska fakulteten kan komma att ingå, liksom ledning av personal och verksamhet.

För den sökande som är legitimerad biomedicinsk analytiker, kan anställningen som universitetslektor efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med anställning som biomedicinsk analytiker vid Västerbottens läns landsting, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För att vara behörig för förenad anställning som biomedicinsk analytiker, krävs legitimation för detta yrke, men det är inget krav för anställningen som universitetslektor då den förenade befattningen är valfri/fakultativ.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning, samt vetenskaplig skicklighet. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den som anställs skall ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Vetenskaplig skicklighet avser ämnesområdet biokemi och molekylärbiologi. Därutöver beaktas internationell erfarenhet, administrativ skicklighet, skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3) vetenskaplig skicklighet (2). I andra hand beaktas administrativ skicklighet, internationell erfarenhet, skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället, att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall hänsyn tas till erfarenhet av att självständigt ansvara för att initiera, planera, genomföra, examinera samt utveckla såväl teoretisk som laborativ undervisning. Därutöver tillmäts erfarenhet av handledning och att utveckla webbaserad undervisning betydelse, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen. Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning till det omgivande samhället. Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla pedagogisk verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag, samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom biokemi och molekylärbiologi samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, generera forskningsmedel, internationell erfarenhet samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Meriterande är postdoktorvistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Sista ansökningsdag 2018-08-10

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-965-18
Kontakt
  • Anders Sjöstedt, prefekt, 090-785 11 20
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-10

Retour aux postes vacants