Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet erbjuder en postdoktortjänst i spatiotemporal statistik inom prehospital resursoptimering. Tjänsten är placerad vid Institutionen för matematik och matematisk statistik och omfattar två års forskning. Sista ansökningsdag är 11 juni 2018.

Institutionen för matematik och matematisk statistik
Institutionen för matematik och matematisk statistik med cirka 50 aktiva forskare på olika anställningsnivåer, bedriver forskning inom viktiga områden inom beräkningsvetenskap, matematik och matematisk statistik. Vi erbjuder kurser på alla nivåer, samt konsulttjänster till partners inom och utanför universitetet. Avdelningen erbjuder en både teoretisk och tvärvetenskaplig miljö samt är en grundande partner för framstående tvärvetenskapliga forskningslaboratorier. Atmosfären är både välkomnande och inspirerande.

Projektbeskrivning
En åldrande befolkning, urbanisering och medicinsk utveckling kräver en flexibel prehospital vård. Förändringarna kräver att den prehospital vården är anpassningsbar så att resurserna kan användas hållbart, effektivt och rättvist. Detta inkluderar lika vård oavsett ålder, kön och geografi, och att miljöperspektivet beaktas.

Syftet med projektet är att utveckla en bred lösning som möjliggör att den prehospitala vården organiseras på ett optimalt sätt, vilket förutsätter att vi kan prediktera nyckeltal för olika resursallokeringar och simulera framtida larm. Vår lösning kombinerar unika historiska larmdata, avancerad statistisk modellering och storskaliga simuleringar för att ta fram information som möjliggör transparent beslutsfattande och optimalt resursutnyttjande. Lösningen gör det enkelt att belysa besluts konsekvenser för specifika patientgrupper, vilket är centralt ur ett demokrati- och könsperspektiv.

Den prehospitala sjukhusvården i Sverige har cirka 660 ambulanser, svarar på cirka 1,2 miljoner larm per år och kostar över 4 miljarder kronor per år. Det verktyg som vi avser att utveckla skapar kommer att möjliggöra systematisk kvalitetshantering, vilket i längden kan ge stora effektivitetsvinster.

Den anställda kandidaten, som kommer att vara baserad vid institutionen för matematik och matematisk statistik, kommer att ansvara för modellering av inkommande samtal till räddningstjänsten, baserat på historiska observationer. Detta medför en stor del dataanalys och statistik för spatiotemporala punktmönster. Projektet är starkt tvärvetenskapligt och involverar folk från både akademin och den prehsopitala vården, och kandidaten kommer att arbeta i nära samarbete med olika gruppmedlemmar, i synnerhet en postdoktor i projektet som jobbar inom datavetenskap.

Kvalifikationer
För att komma i anspråk för tjänsten ska du ha avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som anses vara likvärdig, i matematisk statistik eller motsvarande ämne. Kandidater som ej tagit ut en doktorsexamen men som avslutat samtliga delar inom forskarutbildningen måste uppvisa examen före anställningsstart. För att vara behörig att söka skall examen ha erhållits högst tre år före sista ansökningsdag, förutsatt att det inte finns särskilda skäl. 

Programmeringsfärdigheter, företrädesvis i programmeringsspråket R, är ett krav; färdigheter i andra programmeringsspråk är meriterande. Sökanden bör även ha dokumenterade kunskaper inom rumslig/spatiotemporal statistik med fokus på analys av punktmönster (point patterns). På grund av projektets tvärvetenskapliga karaktär är det viktigt att kandidaten både har kommunikationsförmåga och sociala färdigheter samt har förmågan att bedriva självständig forskning och arbeta i grupp.  Goda färdigheter i skriftlig och muntlig engelska är också ett krav.

Om anställningen
Anställningen som postdoktor omfattar två år. Startdatum för anställningen är 1 juli 2018 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan

Ansökan sker via vårt rekryteringssystem senast 11 juni 2018. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och skall innehålla:

  • ett personligt brev, innehållande dina kontaktuppgifter samt en beskrivning av dina forskningsintressen och erfarenheter (max 2 A4 sidor)
  • Curriculum Vitae med din publikationslista
  • kopia av examensbevis (eller liknande intyg om examensbeviset ännu ej erhållits) och dokumentation av avslutade akademiska kurser
  • kopior av doktorsavhandlingen och övrigt relevant vetenskapligt arbete (max 10 arbeten)
  • namn och kontaktuppgifter till två personer som vill agera referenspersoner

Då vi eftersträvar en mer balanserad könsfördelning inom institutionen uppmuntrar vi i synnerhet kvinnliga kandidater att söka.

För ytterligare information
Kontakta biträdande universitetslektor Ottmar Cronie (tel: +46 90 786 57 42, e-post: ottmar.cronie@umu.se) eller universitetslektor Patrik Rydén (tel: + 46-90 786 95 62, e-post: patrik.ryden@umu.se).

Vi ser fram emot att motta din ansökan!

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-666-18
Kontakt
  • Ottmar Cronie, bitr. lektor, ottmar.cronie@umu.se, 090-786 57 42
  • Patrik Rydén, lektor, partik.ryden@umu.se, 090-786 95 62
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-02
Sista ansökningsdag 2018-06-11

Retour aux postes vacants