Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att initiera, leda och utveckla forskning vid institutionen. Detta omfattar bland annat att bedriva egen forskning, initiera nya forskningsprojekt och att aktivt arbeta med ansökningar för att erhålla extern finansiering. Forskningen bör i första hand ha en inriktning mot arbets- och organisationspsykologi och bidra till att utveckla institutionens verksamhet. I anställningen ingår undervisning och handledning på samtliga nivåer, aktivt deltagande i institutionens verksamhet och samverkan med omgivande samhälle. Anställningen kan omfatta ledningsuppdrag. Anställningen innefattar interna medel som för närvarande möjliggör forskningstid. Minst 20 procent av anställningen utgörs av undervisning. Tjänstgöringsort är Umeå. Arbetsuppgifterna förutsätter närvaro på arbetsplatsen. 

Behörighet 
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. 

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning. 

Pedagogisk skicklighet avser lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Meriterande är också erfarenheter av samverkan med det omgivande samhället, exempelvis i form av interventions- eller utvärderingsforskning, samt psykologlegitimation.

Eftersom sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket är det särskilt meriterade att kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna 
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av administrativ skicklighet och samarbetsförmåga gälla.

Ansökan
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om oss
Institutionen för psykologi är en dynamisk forsknings och undervisningsmiljö inom flera områden. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen kan erhållas via vår hemsida, www.psy.umu.se.

 

 

 

 

Anställningsform Vakituinen
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1830-18
Kontakt
  • Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se, +46 90 7865798
  • Michael Gruber, michael.gruber@umu.se, + 46 90 78678035
Facklig företrädare
  • SACO, + 46 90 786 53 65
  • ST, + 46 90 786 54 31
  • SEKO, + 46 90 786 52 96
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2019-02-04

Takaisin avoimiin työpaikkoihin