Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier utlyser ett vikariat som universitetslektor i engelsk litteratur. Anställningen är på 100 % under perioden 2018-02-01—2019-01-20.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Undervisning i engelsk litteratur, på grund- och avancerad nivå. Undervisning med inriktning mot engelsk språkfärdighet och akademiskt skrivande kan ingå. Handledning och examination av examensarbeten i engelska och för lärarexamen samt VFU-besök kan ingå. Kursutbudet omfattar både campusundervisning och nätundervisning.

I anställningen ingår 80 % undervisning/administration och 20 % kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i engelska med inriktning mot litteratur (motsvarande) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området engelska med inriktning mot litteratur, erfarenhet av nätbaserad undervisning, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Goda språkkunskaper i engelska, samt förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen. Kunskaper i svenska är meriterande.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området engelsk litteratur. Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av nätbaserad undervisning. Erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle ska tillmätas vikt i bedömningen. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid lika meriter ska den vetenskapliga skickligheten väga tyngst.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anställningsanvisning.

Du ansöker via Umeå universitets e-rekryteringssystem senast 2017-12-22.

Övrigt

Tillträdesdatum: 2018-02-01. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: http://www.sprak.umu.se

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2133-17
Kontakt
  • Daniel Andersson, prefekt, 090 7865708, epost: daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-12-05
Sista ansökningsdag 2017-12-22

Takaisin avoimiin työpaikkoihin