Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

1-2 Postdoktorer (2 år) med inriktning mot

naturvetenskapens didaktik Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) utlyser en postdoktorsanställning inom naturvetenskapens didaktik. Sista ansökningsdag 2017-12-17

Forskningsinriktning

Vid Umeå universitet bedrivs didaktisk forskning med inriktning mot naturvetenskap och teknik inom ramen för ett institutions- och fakultetsövergripande nätverk, Umeå Science Education Research (UmSER). Inom UmSER bedrivs forskningsprojekt inom olika områden som syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus, motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap. För mer information se http://www.nmd.umu. se/forskning/umser/

Vid tillsättning av anställningarna prioriterar vi postdoktorer som kompletterar och samverkar med en eller flera av forskargrupperna/forskarna, men det finns även möjlighet att driva egna didaktiska forskningsprojekt om de tillför teoretisk eller metodologisk kompetens som kompletterar UmSERs verksamhet. För mer information om pågående projekt se ovanstående länkadress.

Kompetenskrav

Behörig är den som avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom naturvetenskapernas didaktik, pedagogiskt arbete eller motsvarande ämne av betydelse för anställningen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger (t ex föräldraledighet).

Vid bedömningen av de sökande kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet. Tidigare vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter som är relevanta för forskningsområdet är en stark merit. Vetenskaplig skicklighet bedöms också genom forskningsplanens kvalitet. Erfarenhet av didaktisk forskning inom naturvetenskap eller teknikområdet är ett krav. Praktiska erfarenheter av pedagogiskt arbete, dvs undervisning och utvecklingsarbete är meriterande, såväl som erfarenheter av att leda och administrera projekt. God förmåga att samverka med andra forskare är ett krav. Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser heltidsforskning. En postdoktor förväntas delta aktivt i institutionens och UmSERs forskningsmiljö, t ex i seminarieverksamhet, handledning av doktorander och/eller medverkan i forskarutbildningskurser.

Anställningen avser heltid under två år. Tillträde sker 2018-01-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och skall innehålla:

 • (i) personligt brev som sammanfattar kvalifikationer, forskningsintressen samt motiv för ansökan (max 2 sidor),
 • (ii) en projektplan (max 3 sidor),

 • (iii) en meritförteckning med fullständig publikationslista,

 • (iv) Kopia av doktorsavhandlingen samt högst 5 relevanta publikationer bifogas,
 • (v) Kopia på examensbevis.

 • (vi) namn och aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Information

Prefekt Helena Näs, helena.nas@umu.se 090-7869558


Professor Christina Ottander, christina.ottander@umu.se 090-7867124; 070 520 7124

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro och vara inkommen 

senast 2017-12-17.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1982-17
Kontakt
 • Helena Näs, 090-786 95 58
 • Christina Ottander, 0907867124
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-11-13
Sista ansökningsdag 2017-12-17

Takaisin avoimiin työpaikkoihin