Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor i teologi med inriktning mot systematik teologi och etik, 75%.

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom religionsvetenskap och teologi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i religionsvetenskap och teologi ansvarar institutionen för utbildning av ämneslärare i religion och för teologprogrammet. Ytterligare information om institutionen och teologiämnet finns på www.idesam.umu.se.

Beskrivning av arbetsuppgifter
Undervisningsinnehållet har inriktning mot systematisk teologi och etik inom teologprogrammet samt etik inom lärarutbildning och fristående kurser inom teologi och religionsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår också ansvar för examensarbeten inom det bredare huvudområdet teologi på teologprogrammet. Undervisning äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. I anställningen ingår 60% undervisning/administration och 15% kompetensutveckling. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.  

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i teologi/religionsvetenskap med inriktning systematisk teologi/och eller etik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk är ett krav för att vara behörig för anställningen.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området systematisk teologi, särskilt dogmatik och etik, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle utgör bedömningsgrunder för urvalet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

·        bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
·        originalitet i forskningen
·        produktivitet
·        bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·        uppdrag inom vetenskapssamhället
·        förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
·        samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

·        förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·        förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·        erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·        medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·        ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad , beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid sammantaget lika meriter ska den pedagogiska skickligheten tillmätas större vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Undervisningsinnehållet har inriktning mot systematisk teologi och etik inom teologprogrammet samt etik inom lärarutbildning och fristående kurser inom teologi och religionsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår också ansvar för examensarbeten i det bredare huvudområdet teologi på teologprogrammet. Särskilt meriterande är undervisningsskicklighet inom ett brett spektrum av dessa områden. Dokumenterad undervisningsskicklighet i undervisningsformen Internet ska även ges särskild vikt.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns här.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Det är inte nödvändigt att lämna in någon projektplan för denna anställning.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2019-05-08.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat som omfattar 6 månader på 75% med tillträde 190801 eller enligt överenskommelse. Arbetsorten för anställningen är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs för denna anställning hög närvaro i miljön.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet teologi finns för närvarande en övervikt av manliga lärare och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Thomas Girmalm (090-7867821, thomas.girmalm@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Temporary position 3-6 months
Anställningen avslutas 2020-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-637-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Thomas Girmalm, ämneskoordinator, 090-7867821, thomas.girmalm@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-17
Sista ansökningsdag 2019-05-08

Return to job vacancies