Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vikarierande universitetsadjunkt i matematik- och/eller nv-didaktik med inriktning mot grundskolans tidigare år

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker en universitetsadjunkt i matematikdidaktik och/eller naturvetenskapens didaktik med inriktning mot grundskolans tidigare år. Anställningen är en visstidsanställning med start 16 augusti 2019 till och med 10 augusti 2020. Sista ansökningsdag är 2019-04-25.

Arbetsuppgifter  Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undervisning på grundnivå i förskole- och grundlärarkurser. Även viss undervisning på avancerad nivå kan ingå, t ex VFU-besök.

Kompetenskrav  
Behörig att anställas som adjunkt är den som har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt lärarexamen och undervisat i ämnena matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik. Den sökande ska vara legitimerad lärare.

Bedömningsgrunder  

Den sökande ska kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, i första hand inom ämnesområdet matematik-/nv-didaktik. Följande dokumenterade erfarenheter krävs:

 • undervisning på grundskolaförmåga att planera,
 • genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera,
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer,
 • ett reflekterande förhållningssätt till elevers lärande och den egna lärarrollen,
 • praktisk erfarenhet av undervisning i grundskolans matematik- och/eller naturvetenskapskurser samt av utvecklingsarbete inom området.

Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav liksom god samarbetsförmåga och förmåga att planera och genomföra undervisning.

Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är meriterande.

Ansökan 

Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter,
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller undervisning,
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet och utvecklingsarbete,
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis,
 • tre referenser inklusive kontaktuppgifter,
 • övriga handlingar som vill åberopas.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen 

senast 2019-04-25.

Information

Närmare upplysningar lämnas av Prefekt Helena Näs, 090-786 9558, helena.nas@umu.se

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-583-19
Kontakt
 • Helena Näs, 090-786 95 58
 • Jonas Wikström, 090-786 73 25
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-04-25

Return to job vacancies