Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer för växtgrundforskning inbegripande forskning om växternas ekologi, genetik, cellbiologi, molekylärbiologi och fysiologi (se www.upsc.se). Vårt gemensamma mål är att förstå växternas anpassningsförmåga och acklimatisering till en föränderlig omvärld. Vi söker nu en postdoktor för anställning under 2 år med start 1 juni 2019. Du kommer att vara placerad vid institutionen för fysiologisk botanik som är en del av Umeå Plant Science Center.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Projektet handlar om att förstå mekanismerna som styr trädens fenologi, mer specifikt hur aspens blad gulnar (senescence) och faller på hösten. Vi angriper denna frågeställning på flera olika sätt, bland annat genom studier av de gulnande bladens fysiologi, biokemi och cellbiologi. Vi försöker förstå hur halterna av växthormoner och olika metaboliter ändras och samspelar med trädens cirkadiska klocka, samt hur trädens olika delar samspelar för att säkerställa att deras kalender anpassas till omgivningen. Projektet är en del av ett Formas-finansierat projekt: ”How do Trees Know it is Autumn?”

Du kommer att arbeta med aspar i växthus och i fält och planera och utföra fysiologiska och biokemiska studier för att försöka förstå mekanismerna som styr bladens gulnande. Framför allt syftar projektet till att förstå samspelet mellan trädens kvävestatus, initiering av senescence, och genetisk variation. Arbetet sker i samarbete med de tekniska plattformarna på UPSC och andra personer involverade i projektet. Betydande mängder data finns redan insamlade.

Kvalifikationer

Du har en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom biologi med inriktning mot växtfysiologi, växters cell- och molekylärbiologi eller motsvarande, gärna innehållande arbeten om senescence i växter eller motsvarande. I första hand kommer den ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Du ska ha djup kunskap om senescence i asp, erfaranhet av analys av metaboliter, hormoner och genexpression i asp, genomediering m h a CRISPAR i asp, kvävebehandling inklusive staminjektioner, och vara väl förtrogen med ympning av aspmaterial. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på engelska, både muntligt och skriftligt samt har en god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i grupp.  

Ansökan

Till ansökan skall bifogas:

  1. ett brev (max två sidor) där den sökande förklarar hans/hennes motivation för att söka samt beskriver sina vetenskapliga erfarenheter
  2. en meritförteckning (Curriculum Vitae) med komplett publikationslista,
  3. kopior av doktorexamensbevis samt andra relevanta examensbevis och betyg,
  4. en kopia av doktorsavhandlingen och relevanta publikationer.
  5. namn och aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner,
  6. övriga handlingar som önskas åberopas

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 30 april 2019.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Stefan Jansson, stefan.jansson@umu.se

Vi ser fram mot din ansökan!

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-515-19
Kontakt
  • Stefan Jansson, stefan.jansson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-22
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Return to job vacancies