Umeå universitet,

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vikarierande universitetslektorer i Pedagogik
inom området ledarskap, organisation och arbetsliv

Pedagogiska institutionen söker en eller flera vikarierande universitetslektorer med intresse av att arbeta med institutionens utbildnings­verksamhet och uppdrag inom området ledarskap, organisation och arbetsliv. Anställningarna är vikariat på heltid under ca sex månader med placeringsort Umeå.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare i institutionens grundutbildning med inriktning mot ledarskap, organisation och arbetsliv. Dessa inslag finns i flera av våra utbildningsprogram och fristående kurser, till exempel personalvetarprogrammet, masterprogrammet i ledarskap och organisation och idrottsvetenskapliga programmet. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling, handledning och examination inom området. I anställningen förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Behörighetskrav 
Behörig för anställningen är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller motsvarande.

Bedömningsgrunderna och avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet pedagogik eller motsvarande med inriktning mot ledarskap, organisation och arbetsliv. Särskild vikt fästs vid erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet. 
Stor vikt fästs vid forskningsmeriter inom området från de senaste fem åren samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det aktuella området.
Särskilt meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Om motsvarande kunskaper åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Meriterande är att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer. 

Pedagogiska institutionen eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning bland de anställda. Därför välkomnar vi personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Ansökan 
Ansökan görs via systemet Varbi senast 14 november 2018. För ytterligare information om arbetsplatsen, vänligen kontakta prefekt Simon Wolming, simon.wolming@umu.se, 090-786 53 02.

Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/anvisning-for-ansokan/anvisningar-till-ansokan-far-lararanstallningar-150219-webben-version-2.pdf

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1-1-851-16-korrigering-punkt-4-3-inkl-bilagor.pdf 

Pedagogiska institutionen  
Mer om pedagogiska institutionen se, http://www.pedag.umu.se/

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1715-18
Kontakt
  • Simon Wolming, prefekt, 090-786 53 02
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-24
Sista ansökningsdag 2018-12-03

Return to job vacancies