Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Beskrivning

Vi söker dig som är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och som har ett intresse för forskning kring sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, med inriktning på fysiska tester och fysisk träning. Anställningen som doktorand omfattar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Arbetsuppgifter

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL är idag en av våra vanligaste folksjukdomar. Även om KOL främst anses vara en lungsjukdom, så är det är det vanligt att personer som har KOL även har en nedsatt styrka och uthållighet i muskulaturen. Det finns därför rekommendationer om att inte bara lungfunktion utan även lårmuskelfunktion ska undersökas och bedömas vid besök i hälso- och sjukvården. Bakgrunden till detta är att forskning visat att det hos personer med KOL, oavsett lungfunktion, finns ett samband mellan lårmuskelfunktion och livskvalitet, användning av hälso- och sjukvård, gångförmåga samt dödlighet. Vidare är insatser som syftar till att förbättra muskelfunktionen vid KOL högt prioriterat i nationella riktlinjer. Det aktuella projektet avser att 1) undersöka hur man bör träna för att förbättra sin muskelfunktion vid KOL genom att jämföra traditionell styrketräning med varierad, även kallad periodiserad, styrketräning. Projektet avser även att 2) ta fram normalvärden för lårmuskelstyrka och uthållighet och fastställa begreppsvaliditet av de normativa värdena från friska försökspersoner, 3) att utveckla och fastställa reproducerbarhet (test-retest reliabilitet) och minsta kliniskt relevanta skillnad av prediktiva värden för lårmuskelstyrka och uthållighet hos personer med KOL samt 4) att jämföra dynamisk och statisk lårmuskeluthållighet bland personer med KOL och friska ålders och könsmatchade kontroller.Kvalifikationer

Högskoleutbildning (motsvarande magister) omfattande 240 hp i fysioterapi. Du bör kunna prata svenska och erfarenhet av fysiska tester och/eller fysisk träning för personer med KOL är meriterande. Det är meriterande att ha arbetat kliniskt med personer med KOL.

Villkor

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du har

  1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller erfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
  2. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp


Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Din ansökan ska innehålla

  • Styrkt CV med presentation
  • Personligt brev med motivering för ansökan
  • Namn och kontaktinformation på minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag 2018 10 12                                                                         

Tillträdesdag 2018 12 01 eller enligt överenskommelse

Närmare upplysningar lämnas av Med Dr Andre Nyberg, tfn 090-786 66 39. E-post: andre.nyberg@umu.se

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1440-18
Kontakt
  • André Nyberg, 090-786 66 39
  • Chatarina Carlén, 090-786 65 09
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-09-07
Sista ansökningsdag 2018-10-12

Return to job vacancies