Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker nu en universitetslektor i språk-, läs- och skrivutveckling med inriktning mot speciallärarens verksamhetsområde.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning på speciallärarprogrammets specialisering mot språk-, läs- och skrivutveckling. Dessutom kan, beroende på den sökandes bakgrund och forskningsinriktning, även ingå undervisning i andra lärarprogram samt inom huvudområdet språkdidaktik och lingvistik. Forskarhandledning kan ingå. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser.

I anställningen ingår de tre första åren 60 % undervisning/administration och 40 % kompetensutveckling. Om den som anställs bedöms sakna tillfredsställande vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området språk-, läs- och skrivutveckling med inriktning mot speciallärarens verksamhetsområde ska denna kompetensutvecklingstid användas till kompetensutveckling inom detta område. En överenskommelse om detta görs i så fall mellan arbetstagaren och prefekt.

Efter tre år ingår 80 % undervisning/administration och 20 % kompetensutveckling. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration, personal-, ämnes och planeringsmöten samt deltagande i institutionens forskningsseminarier.

Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen med relevant inriktning (t ex språkdidaktik, svenska med didaktisk inriktning, lingvistik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området språk-, läs- och skrivutveckling, yrkeserfarenhet från speciallärarens verksamhetsområde, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • Originalitet i forskning
 • Produktivitet
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • Samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området språk-, läs- och skrivutveckling med inriktning mot speciallärarens verksamhetsområde.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder sak vetenskaplig skicklighet ges särskild vikt.

Stor vikt ska tillmätas yrkeserfarenhet från speciallärarens verksamhetsområde.

Vik ska tillmätas erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anställningsanvisningar (OBS! gällande annonser fr o m 2018-04-11).

Ansökan ska göras vid e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-06-11.

Övrigt
Tillträdesdatum 2019-01-07 eller enligt överenskommelse.

Mer information om Institutionen för språkstudier hittar du här.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort UmeÃ
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-485-18
Kontakt
 • Daniel Andersson, prefekt, 090 7865708, epost: daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-04-23
Sista ansökningsdag 2018-06-11

Return to job vacancies