Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

Anställningen ligger organisatoriskt inom enheten för allmänmedicin vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Arbetsuppgifterna innefattar att bedriva undervisning och vara ansvarig för utbildningen i allmänmedicin inom läkarprogrammet. Kurserna i allmänmedicin finns utlagda under flera terminer på läkarprogrammet och bedrivs på fyra kursorter. Undervisning inom andra utbildningar och närliggande områden kan bli aktuell. Vidare ingår forskning inom ämnesområdet i arbetsuppgifterna.

Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i allmänmedicin, till en omfattning om 13 timmar i veckan, vid ledningsstaben, Västerbottens läns landsting. Inom sin förenade anställning vid sjukvårdshuvudmannen kommer universitetslektorn att vara forskningskoordinator för Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) som utförs inom primärvården i Västerbottens läns landsting. Uppdraget innebär att verka för att de data som samlas in inom ramen för VHU utnyttjas i högkvalitativ forskning i samarbete med lokala, nationella och internationella forskare.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För anställningen krävs, förutom läkarexamen, specialistkompetens i allmänmedicin.

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver ska administrativ skicklighet, klinisk skicklighet, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete vara bedömningsgrunder för anställningen.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande, vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (1). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer tidigare verksamhet samt forskningsplaner för framtiden att beaktas. Vikt kommer främst att läggas vid dokumenterad kompetens inom folkhälsoforskning samt epidemiologisk kompetens. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Vikt kommer att läggas vid tidigare undervisningserfarenhet inom ämnesområdet, erfarenhet av handledning samt dokumenterad erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat med allmänhet och beslutsfattare. Aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens är betydelsefull för anställningen. Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering m.m. samt genom förmåga till samarbete.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare-170411.pdf

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1420-17
Kontakt
  • Ulf Näslund, prefekt, , 090-785 88 60
  • Olov Rolandsson, enhetschef, 090-785 35 71
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-09-13
Sista ansökningsdag 2017-10-06

Return to job vacancies