Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin och dess avdelning för hållbar hälsa söker en doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsokonsekvenser av städers trafik och transportsystem.

Beskrivning

Avdelningen för Hållbar hälsa bedriver forskning inom ett brett fält kring faktorer som påverkar individers och befolkningars hälsa. Verksamheten inom avdelningen är mycket tvärvetenskaplig och internationellt förankrad genom många samarbeten. Forskare vid avdelningen bidrar ofta med underlag till kunskapsöversikter och myndigheters agerande. Ett viktigt område är luftföroreningars konsekvenser för hälsa och välfärd. Forskningen inom området har gradvis utvecklats från att gälla enskilda orsakssamband till att utvärdera de samlade konsekvenserna av olika typer av interventioner och effektiviteten hos alternativa åtgärder för mer hållbara samhällen. I många fall önskas åtgärdskostnader ställas mot värdet av hälsovinsterna.

Beskrivning av doktorandprojektet

Projektet syftar till att utveckla metoder och kunskaper att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och transportlösningar i moderna städer. Viktiga delmoment är att fylla kunskapsluckor kring trafikföroreningars hälsoeffekter, väga in hälsonyttan av aktiv transport som cykling samt utveckla användningen av mått som kan användas för att väga samman olika typer av hälsopåverkan såsom DALY, QALY och hälsoekonomisk värdering när hållbarhet behandlas.

Kvalifikationer

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

Särskild behörighet

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för tjänsten krävs att den sökande a) har avlagt examen på avancerad nivå inom området folkhälsovetenskap (eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper genom studier och yrkeserfarenhet), b/ har erfarenhet av hälsoekonomiska beräkningar kring risk- och friskfaktorer enligt epidemiologiska studier, samt c/. har nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av språkkunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför aktuell handledare och institutionens forskarutbildningsgrupp.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:

  •     förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
  •     tidigare meriter

 Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

  •     analytisk förmåga
  •     kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
  •     kritisk förmåga
  •     självständighet
  •     prestationer inom givna tidsramar

Ansökan

Ansökan bör innehålla en sammanfattning av den sökandes kvalifikationer och motiv för att ansöka om tjänsten, ett curriculum vitae, en lista av utvalda publikationer.

Tillträde

1 juli eller enligt överenskommelse

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-646-19
Kontakt
  • Bertil Forsberg, bertil.forsberg@umu.se
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Tilbage til Ledige stillinger