Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor i socialt arbete. Anställningen avser heltid (100%) under två år med tillträde 1 juni 2019 eller enligt överenskommelse. I anställningen som postdoktor ingår egen forskning motsvarande 80% av heltid samt undervisning eller annan institutionstjänstgöring motsvarande 20% av heltid.

Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för forskningsprojektet: Hur kan en evidensbaserad praktik förverkligas i svenska glesbygdskommuner? Utveckling och utvärdering av en modell för implementering av nationella riktlinjer för stöd och behandling vid schizofreni. Projektet omfattar en kartläggningsstudie av ett antal norrländska kommuner samt en fördjupningsstudie där nya metoder för lokal implementering utvecklas och testas.

Personen kommer att ingå i en mindre forskargrupp och arbeta med projektets alla delar, vilket till en del kommer att innebära nära samarbete med olika välfärdsaktörer som verkar kring målgruppen personer med psykisk ohälsa.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad erfarenhet av forskning om implementering av policys eller evidensbaserade interventioner är meriterande för anställningen, liksom erfarenhet av att använda deltagarorienterad forskningsdesign. Likaså är dokumenterad kompetens i kvalitativ forskningsmetodik meriterande. Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

Ansökan

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet och vara inkommen senast 2019-04-26.

Ansökan ska innehålla följande:

  • o Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt en motivering varför du söker anställningen som postdoktor (inte mer än en A4).
  • o Ett curriculum vitae med information om utbildning med dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
  • o Certifierad kopia av doktorsexamen
  • o Publikationslista
  • o Pedagogiska undervisningsmeriter
  • o Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner.
  • o Annan relevant dokumentation du vill inkludera i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-558-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-04-26

Tilbage til Ledige stillinger