Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se) söker en postdoktor i artificiell intelligens, med fokus på formella metoder och bevisteorier.
Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet har initierats och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) med 2,6 miljarder kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till den totala budgeten på 3,5 miljarder kronor. Bland de övergripande målen är 50 nya professorer och mer än 300 nya doktorer inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. WASP:s vision är forskningsexcellens och industriell relevans inom dessa områden. För mer information om forskning och andra aktiviteter se http://wasp-sweden.org/.

Innehavaren av postdoktorsanställningen blir en del av den nystartade forskargruppen för social och etisk artificiell intelligens vid Umeå universitet. Gruppen bedriver forskning om AI-system som tar socialt ansvar. Detta inbegriper utveckling av teorier, modeller och verktyg för övervakning, ansvarighet och verifiering, och metoder för att analysera, designa, mäta och revidera sociala effekter. Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. Se http://people.cs.umu.se/virginia/ för mer information. Forskningen spänner från grundforskning till tillämpad forskning, och gruppen samarbetar med internationellt välkända grupper från akademi och industri.

Projektbeskrivning

Projektet fokuserar på att identifiera önskvärda egenskaper som kan "garantera" vissa etiska gränser för maskininlärningsalgoritmer, särskilt de som bygger på neurala nät. Mer exakt förväntas innehavaren av anställningen utveckla modeller och teorier som, givet en uppsättning kännetecken/egenskaper (som representerar etiska värden), kan bestämma hur man matematiskt representerar dessa egenskaper, och sedan avgöra vilka egenskaper en algoritm för maskininlärning skulle behöva ha för att uppnå dessa kännetecken. Detta under förutsättning att algoritmen är icke-deterministisk och evolutionär. Projektet syftar till att:

• Ge bättre förståelse för varför befintliga logiker har de egenskaper som de har
• Ge riktlinjer för hur man utformar nya system för att säkerställa att de kommer att ha bra egenskaper.

Anställningen är på heltid och omfattar 2 år. Planerad start är 1 januari 2019, eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i artificiell intelligens, datavetenskap eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger, som t.ex. föräldraledighet eller militärtjänstgöring.
Den sökande bör vara driven av ett starkt forskningsintresse, välorganiserad, och tycka om att arbeta med utmanande problem och innovativa lösningar. Forskningsmeriter och excellenta vetenskapliga publikationer inom anställningens område är ett krav. Erfarenheter av systemmodellering, teorembevisning, algebra och formell logik är meriterande. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

• Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterat till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen
• Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
• Kopior av examensbevis och studieutdrag inklusive kurser med betyg
• En kopia av din doktorsavhandling
• Kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer, numrerade enligt publikationslistan
• Kontaktinformation till tre referenspersoner
• Annan relevant information, såsom dokumentation av mjukvaruutvecklingserfarenheter eller arbete i eller med industrin.

Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem, AN 2.2.1-1728-18. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Sista ansökningsdag är 2018-11-15.

Eftersom vi eftersträvar en mer balanserad könsfördelning på institutionen så uppmuntrar vi kvinnliga sökande.

Mer information
Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta professor Virginia Dignum, virginia@cs.umu.se. Mer information om forskningsgruppen respektive Umeå universitet finns på http://people.cs.umu.se/virginia/ och http://www.umu.se/

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1728-18
Kontakt
  • Virginia Dignum, Professor, 090-7866308
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-26
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Tilbage til Ledige stillinger