Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska och svenska och tyska. Lärarutbildning är viktig del av institutionens verksamhet.

Vi söker nu en vikarierande universitetsadjunkt i svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år för tiden 2019-02-01--2020-01-31.

Beskrivning och arbetsuppgifter

I anställningen ingår att undervisa i kurser i svenska för grundlärarprogrammet samt genomföra VFU-besök. Motsvarande undervisning inom ämnesområdet i engelska kan förekomma. Tyngdpunkten ligger på undervisning i språk-, läs- och skrivutveckling i F-3 men undervisning inom förskollärarprogrammet kan också ingå. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Egen kompetensutveckling ingår motsvarande 20 % av anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet till aktuell anställning krävs det lärarexamen, avklarat lägst 45 hp svenska respektive 15 hp engelska samt yrkeserfarenhet från grundskolan motsvarande lägst två år på heltid.

Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för urvalet är: undervisningserfarenhet med visad hög kvalitet inom svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år, erfarenhet av verksamheten i grundskolan, påbyggnadsstudier i svenska, engelska, språkdidaktik eller annat relevant område, erfarenhet av läs- och skrivutveckling på olika nivåer i utbildningssystemet, särskilt ungdomsskolan, erfarenhet av utvecklingsarbete, av VFU-besök och av annat samarbete mellan skola och lärarutbildning, organisatorisk och administrativ skicklighet, förmåga att leda och utveckla, samt förmåga att samverka med skolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Särskild vikt ska tillmätas undervisningserfarenhet med visad hög kvalitet inom svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år, erfarenhet av verksamheten i grundskolan och erfarenhet av läs- och skrivutveckling i olika delar av utbildningssystemet, särskilt ungdomsskolan.

Stor vikt ska tillmätas påbyggnadskurser i svenska, engelska och språkdidaktik eller annat relevant område.

Erfarenhet av utvecklingsarbete, av VFU-besök och av annat samarbete mellan skola och lärarutbildning, organisatorisk och administrativ skicklighet, förmåga att leda och utveckla, samt förmåga att samverka med skolan ska tillmätas vikt i bedömningen.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

  • försättsblad
  • personligt brev
  • meritförteckning med bilagor
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi senast 2018-11-20. Se Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-larare-dnr-fs-1.1-57-18-fran-180401.pdf .

Övrigt

Tillträdesdatum: 2019-02-01. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: http://www.sprak.umu.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1681-18
Kontakt
  • Daniel Andersson, prefekt, 090 7865708, epost daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-30
Sista ansökningsdag 2018-11-20

Tilbage til Ledige stillinger