Umeå universitet,

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vikarierande universitetslektorer i Pedagogik
inom det allmändidaktiska området

Pedagogiska institutionen söker en/flera vikarierande universitetslektor/-er med intresse av att arbeta med institutionens utbildnings­verksamhet och uppdrag som är främst kopplade till Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Uppdragen har en hög grad av allmändidaktisk karaktär där institutionen både har kursansvar för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och medverkar i sådana kurser där andra institutioner har kursansvaret. Institutionen är även engagerad i uppdrag mot ämnesutbildningen inom idrott, samhällsvetenskapliga ämnen och specialpedagogik. Anställningarna är ett vikariat på heltid under ca sex månader med placeringsort Umeå.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag som är kopplade till det allmändidaktiska området. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling, handledning och examination inom det allmändidaktiska fältet. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter inom det allmändidaktiska fältet, samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Behörighetskrav 
Behörig för anställningen är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller motsvarande.

Bedömningsgrunderna och avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet pedagogik/pedagogiskt arbete med inriktning mot det allmändidaktiska området. Särskild vikt fästs vid erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet. 
Stor vikt fästs vid forskningsmeriter inom området från de senaste fem åren samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det aktuella området.
Särskilt meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Om motsvarande kunskaper åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Meriterande är att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer. 

Ansökan 
Ansökan görs via systemet Varbi senast 14 november 2018. För ytterligare information om arbetsplatsen, vänligen kontakta prefekt Simon Wolming, simon.wolming@umu.se, 090-786 53 02.


Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/anvisning-for-ansokan/anvisningar-till-ansokan-far-lararanstallningar-150219-webben-version-2.pdf 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-larare-dnr-fs-1.1-57-18-fran-180401.pdf  

Pedagogiska institutionen  
Mer om pedagogiska institutionen se, http://www.pedag.umu.se/.  

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1714-18
Kontakt
  • Simon Wolming, prefekt, 090-786 53 02
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-24
Sista ansökningsdag 2018-12-03

Tilbage til Ledige stillinger