Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier utlyser en postdoktor i antingen de moderna språkens litteratur (med inriktning mot engelska, ryska eller spanska), samiska studier, språkdidaktik, språkvetenskap (med inriktning mot engelska, lingvistik, ryska, samiska, eller nordiska språk), eller pedagogiskt arbete (med inriktning mot språk och lärande).

Anställningen avser heltidsanställning under två år med tillträde 1 oktober 2018 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för språkstudier, bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom språkvetenskap, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, lingvistik, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Institutionen har livskraftiga forskningsmiljöer i språkdidaktik (med bland annat forskningsnätverket LITUM), pedagogiskt arbete, samiska studier (där vi samarbetar med Vaartoe), språkvetenskap, de moderna språkens litteratur.

Livskraftiga och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer finns även inom forskningsnätverken Cogling UmU, Medical Humanities, Muntlig språkfärdighet, lärmiljö och undervisning och Specialpedagogik samt inom forskningsområdena Nordliga studier (med samarbete mellan litteraturvetare, språkvetare, och kulturvetare) och Globala utmaningar.

Vi välkomnar särskilt projekt som har en tvärvetenskaplig prägel och som anknyter till två eller flera av våra forskarutbildningsämnen: de moderna språkens litteratur, samiska studier, språkdidaktik, språkvetenskap och pedagogiskt arbete.

Behörighetskrav  och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i eller med relevans för någon eller några av anställningens inriktningar eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i eller med relevans för någon eller några av anställningens inriktningar och som inte har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas hänsyn till att det skisserade projektet har en tydlig tvärvetenskaplig prägel med anknytning till två eller flera av institutionens forskarutbildningsämnen, samt att det har en tydlig anknytning till en eller flera forskningsmiljöer vid Institutionen för språkstudier.

Anställningsvillkor
Postdoktoranställningen avser 24 månaders tidsbegränsad anställning. Innehavare av anställningen ska främst ägna sig åt egen forskning. Postdoktorn förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Även undervisning kan ingå, dock till högst tjugo procent av arbetstiden.

Ansökan
En fullständig ansökan omfattar följande dokument vilka ska sändas in i elektronisk form, på svenska eller engelska:

  • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis
  • Publikationslista
  • Åberopade vetenskapliga publikationer.
  • Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl. blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
  • Ett personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja anställningen som postdoktor och där det framgår vilket eller vilka forskarämnen samt vilken forskningsmiljö vid Institutionen för Språkstudier ditt projekt kan knytas till.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Ansökan ska göras i Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 15 augusti 2018.

Övrigt
Tillträdesdatum: 1 oktober, 2018 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1276-18
Kontakt
  • Marlene Johansson Falck, bitr prefekt, 090 7866004, marlene.johansson.falck@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Zurück zu Stellenangeboten