Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktor i socialt arbete (2 år)

Institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet utlyser en anställning som postdoktor i socialt arbete. Anställningen avser heltidsanställning under två år med tillträde 1 oktober 2018 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag 2018-08-20.

Anställningen som postdoktor är knuten till det av FORTE finansierade forskningsprogrammet Studier av socialtjänstens interventioner for alkohol och narkotikaproblem och hälsoeffekter (STANCE). Programmets övergripande syfte är att studera skillnader i hälsoutfall för personer som är beroende av alkohol och narkotika i Sverige och som varit föremål för missbruksbehandling. Programmet bygger i huvudsak på kvantitativa registerdata från myndigheter, kommuner och behandlingsenheter.

I anställningen som postdoktor ingår egen forskning inom ramen för STANCE motsvarande 80 % av heltid samt undervisning på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå eller annan institutionstjänstgöring motsvarande 20 % av heltid.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare.

Bedömningsgrunder

I första hand bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång i socialt arbete eller i annat för forskningsprogrammet relevant ämne.

Dokumenterad forskningserfarenhet av svensk missbruksvård och opioidberoende är meriterande liksom dokumenterad statistisk kompetens och metodologisk erfarenhet av longitudinell analys och registerdata.

Då undervisning ingår som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Vid bedömningen av sökandes kompetens för anställningen skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet dokumenterad genom vetenskapliga publikationer samt tidigare genomförd och planerad forskning av relevans för anställningen.

 Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 • Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt en motivering varför du ansöker om anställningen som postdoktor (inte mer än en A4).
 • Ett curriculum vitae med information om utbildning med dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
 • Vidimerad kopia av doktorsexamen
 • Fullständig publikationslista
 • Åberopade vetenskapliga publikationer
 • Kontaktuppgifter till två till tre akademiska referenspersoner.
 • Annan relevant dokumentation du vill inkludera i din ansökan.

Övriga upplysningar

Frågor och närmare upplysningar om inriktningen på anställningen lämnas av docent Mojgan Padyab, mojgan.padyab@umu.se

Allmänna upplysningar om institutionen kan lämnas av prefekt Anna-Lena Perdahl, anna-lena.perdahl@umu.se. För mer information om institutionens forskningsprofiler och övriga verksamhet hänvisas till vår hemsida: www.umu.se/socw.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1150-18
Kontakt
 • Lars Evertsson, 090-786 5543
 • Mojgan Padyab, 090-7866249
 • Anna-Lena Perdahl, 090-786 7106
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-13
Sista ansökningsdag 2018-08-20

Zurück zu Stellenangeboten