Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktorsanställningen ingår i ett projekt där vi huvudsakligen med fastfasNMR-metoder, kompletterade av neutronspridningsförsök, undersöker strukturen av membrankopplade proteiner från Bcl-2-familjen. Bcl-2-familjen reglerar hur naturen avlägsnar skadade, infekterade och överflödiga celler via en strikt kontrollerad process, så kallad programmerad celldöd (apoptos).

Anställningen som är placerad på Kemiska institutionen är på heltid och tidsbegränsad till två år, med start enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter och projektbeskrivning
Denna postdoktorsanställning ingår i ett forskningsprojekt där vi kommer att undersöka hur regleringen programmerad celldöd sker med avseende på strukturen hos de proteiner och biologiska membraner som är delaktiga i denna livsnödvändiga process. Viktiga regleringsfaktorer i den mitokondriella (intrinsiska) celldödsvägen är membranaktiva proteiner från Bcl-2-familjen. Medlemmar av proteinfamiljen med motsatta funktioner växelverkar vid mitokondriens yttre membran, där de avgör huruvida cellen ska leva eller dö. Det huvudsakliga målet med detta projekt är att förstå funktionen – och underliggande strukturella egenskaper – hos dessa proteiner och deras samspel med den mitokondriella membranmiljön. För detta ändamål kommer vi att använda strukturbiologiska metoder med fokus på fastfas-NMR-spektroskopi på lipid-proteinkomplexer. Genom att tillämpa avancerade fastfas-NMR-metoder kommer vi att kunna få en strukturell inblick i den molekylära mekanismen, genom vilken överlevnadsmembranproteinet Bcl-2 och dess motspelare, det celldödande Bax-proteinet, samverkar vid mitokondriemembranet och därigenom avgör cellens öde. Som komplement kommer vi också att använda neutronreflektometri på denna lipid-proteinkomplexer. Den sökande kandidaten ska i första hand studera strukturer hos membranbundna Bcl-2-proteiner. Kemiska institutionen erbjuder tillgång till en utmärkt forskningsinfrastruktur inom KBC-miljön (www.kbc.umu.se) med tillgång till fastfas-/vätske-850 MHz NMR och neutronkällor i Europa (huvudsakligen ESS/ ISIS). Arbetet kommer att utföras i en tvärvetenskaplig miljö.

Kvalifikationer
För anställning som postdoktor krävs en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi, biokemi, biofysik eller motsvarande ämnesområden. I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Tidigare gedigen erfarenhet av proteinstrukturbestämning med fastfast-NMR krävs och vana av membranproteiner är starkt meriterande. Du ska ha ett stort intresse för området NMR-baserad strukturbiologi och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar. Utbildning och/eller erfarenhet inom biokemi, strukturbiologi och/eller biofysikalisk kemi, samt neutronspridning på biologiska prover är starkt meriterande. Du ska vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift samt en mycket god förmåga att skriva vetenskapliga publikationer krävs.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Ett personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen, varför du söker anställningen, och dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
  • CV, inklusive publikationslista
  • Kopior av doktorsavhandling och eventuella relevanta publikationer
  • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är den 2018-08-31.

Närmare upplysningar lämnas av professor Gerhard Gröbner, tfn: 090-7866346, e-post: gerhard.grobner@umu.se

Information om institutionen
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskapligfakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-989-18
Kontakt
  • Gerhard Gröbner, 090-7866346
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-24
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Zurück zu Stellenangeboten