Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Ämnesområde

Rättsmedicin

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom rättsmedicin. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning inom ämnesområdet inom utbildning på grund- och avancerad nivå framförallt inom läkar-, jurist och tandläkarprogrammet, men undervisning inom andra program och kurser, och även inom närliggande ämnen, kan komma att ingå. Professorn, som ska vara aktiv forskare och ska även bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Utveckling av nya kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår också i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår i arbetsuppgifterna.

Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i rättsmedicin, till en omfattning om 13 timmar i veckan, vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, samt klinisk skicklighet. För att vara behörig för anställning krävs även att den sökande är specialistutbildad läkare rättsmedicin.

Som bedömningsgrund vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning enligt föregående stycke. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forsknings- och utvecklingsarbete som bedömningsgrunder för anställningen. Den sökande skall ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning. Aktiv pågående forskning inom ämnesområdet är ett krav.

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom ämnet rättsmedicin, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, inbringa externa forskningsmedel i konkurrens, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Vid bedömning av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet och kompetens inom specialistområdet rättsmedicin. Administrativ skicklighet kan visas genom förmåga att leda och utveckla verksamhet, erfarenhet av grundutbildnings­planering m.m. samt förmåga till samarbete som deltagande i nationella vetenskapliga råd mm.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Sista ansökningsdag är 2018-08-12. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta prefekt Ann Sörlin +46 90-7869238 eller Professor Anders Eriksson på 010-483 47 06.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-398-18
Kontakt
  • Ann Sörlin, 090-7869238
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-08-12

Zurück zu Stellenangeboten