Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en doktorand i matematisk modellering. Det övergripande målet är möjligheten att uppnå en doktorsexamen i beräkningsvetenskap med inriktning matematik. Sista ansökningsdag 2019-02-07.

Projektbeskrivning
Evolution av multicellulära organismer betraktas som ett viktigt steg i evolutionen, och möjliggjorde att organismers komplexitet kunde öka med avseende på viktiga egenskaper. I detta evolutionssteg utvecklades på något sätt encelliga organismer, som i sig hade varit framgångsrika, till individer som var uppbyggda av många celler. Multicellulära organismer har uppstått vid många av varandra oberoende tillfällen, men alla dessa inträffade för miljontals år sedan och finns inte representerade bland kända fossiler. Nyligen har detta evolutionssteg blivit möjligt att studera experimentellt, genom att använda mikroorganismer för att evolvera multicellularitet på nytt. Sådana experimentella upplägg ger mycket goda möjligheter för hypotestestning gällande vilka yttre omständigheter som inverkar på stora evolutionssteg och därmed möjliggör utveckling av ytterligare komplexitet.

Målet med detta projekt är att utveckla matematiska modeller som sammanför teori med empiriska resultat för att undersöka allmänna principer för hur liv evolverar till komplexare former. För detta ändamål är differentialekvationer, nätverk, agentbaserade simuleringar, evolutionära analyser och probabilistiska modeller användbara modelleringstekniker.

Behörighetskrav
Den sökande ska ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt relevanta kurser i fysik, biologi och kemi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Kompetenskrav
Sökande måste ha både god muntlig och skriftlig språkförmåga på engelska, och kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Sökande med examen från ett lärosäte utanför Sverige uppmanas att inkomma med resultat från GMAT (och/eller GRE) och TOEFL-prov, om sådant finns. Sökande måste också ha god förmåga att arbeta med programmering och datorstöd, exempelvis i  Matlab, Python, Julia, C++, etc. En stark bakgrund i matematik, optimering, differentialekvationer, datavetenskap och/eller programmering är meriterande. Intresse för och kunskaper om evolutionsbiologi, mikrobiologi och/eller molekylärbiologi är önskvärt men inte nödvändigt.

Om anställningen
I anställningen ingår forskarstudier motsvarande heltid i sammanlagt 48 månader. Annat arbete, som exempelvis undervisning eller administrativt arbete, kan förekomma upp till 20% av anställningen, vilket då förlänger anställningen motsvarande tid. Tillträde hösten 2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan sker via vårt rekryteringssystem senast 2019-02-07. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  • ett personligt brev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker anställningen samt dina kontaktuppgifter
  • ett curriculum vitae
  • en lista med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg samt uppsatser med relevans för anställningen, exempelvis ett examensarbete
  • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Mer information

Ytterligare information kan ges av universitetslektor Eric Libby, eric.libby@umu.se, 073-4454671 eller prefekt Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se, 090-7867862.

Vid Institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning inom matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns bl.a. internationella forskargrupper, institutioner med forskning inom i biologi och skog, Handelshögskolan i Umeå och industrin.

För mer information se https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2046-18
Kontakt
  • Eric Libby, universitetslektor, 073-4454671, eric.libby@umu.se
  • Åke Brännström, prefekt, 090-7867862, ake.brannstrom@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-12-07
Sista ansökningsdag 2019-02-07

返回职位空缺页面