Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Kultur- och medievetenskaper söker en postdoktor i antingen etnologi eller litteraturvetenskap med inriktning mot litteraturdidaktik.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, kulturanalys, litteraturvetenskap, litteraturdidaktik, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverka mellan kultur, medier och litteratur. http://www.kultmed.umu.se

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i något av ämnena etnologi eller litteraturvetenskap eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av ämnena och som inte har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordningen sker efter de vetenskapliga meriternas kvalitet.

Goda kunskaper i svenska, eller annat skandinaviskt språk, i såväl tal som skrift är ett krav för sökande i litteraturvetenskap.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Villkor för anställningen
Anställning som postdoktor avser huvudsakligen forskningsarbete i två år och aktivt deltagande i ämnets forskningsaktiviteter. Viss undervisning kan också komma att bli aktuell. Tillträde 181001 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Ansökan

Ansökan på svenska eller engelska ska innehålla:

 • Följebrev där sökande motiverar sitt intresse för tjänsten och redogör för sina kvalifikationer
 • CV (med komplett publikationslista)
 • projektbeskrivning (max fem sidor)
 • examensbevis
 • fem publikationer som den sökande önskar åberopa namn
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan görs i e-rekryteringssystemet senast 2018-08-15.

Vi ser fram mot din ansökan!

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1197-18
Kontakt
 • Karin Ljuslinder, prefekt, 090-786 79 48
 • Anders Öhman, bitr. prefekt, 070-786 65 80
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-08-15

返回职位空缺页面