Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vaartoe - Centrum för samisk forskning samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen.

Vaartoe är Sveriges enda forskningscentrum inriktat på samisk forskning. Centret, som tillhör Humanistisk fakultet, har 8 anställda och 6 andra medarbetare med placering på centret. Se vidare www.vaartoe.umu.se .

Beskrivning
Vi söker nu en postdoktor (2 år) för att utveckla forskning med samisk tematik vid Vaartoe. Anställningen kommer att vara placerad vid Vaartoe.

Vaartoes forskning sker idag huvudsakligen inom områdena hälsa, utbildning, historia, landrättigheter, naturresursexploateringar och vi ser gärna projekt som förhåller sig till dessa områden, men också andra forskningsinriktningar är möjliga.
En grundläggande förutsättning för anställningen är att forskningen utvecklas och bedrivs i samverkan med det samiska samhället.

Anställningen omfattar två år på heltid med tillträde 181001 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ett ämne av relevans för det tänkta projektet, har en bakgrund i forskning med samisk tematik och som inte har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Du ska kunna visa dokumenterad förmåga till självständigt forskningsarbete och färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar och rapporter på svenska och/eller engelska. Dokumenterad erfarenhet av forskning med samisk tematik är ett krav, liksom dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskningsarbete i samverkan med samiska aktörer. Vidare ska du i din forskning ha uppvisat ett medvetet förhållningssätt till forskningsetiska frågor i urfolksforskning.

God kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav.

För samtliga anställningar vid Vaartoe - Centrum för samisk forskning gäller att samisk språklig och kulturell kompetens är meriterande.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla följande dokument på engelska:

  • Ett personligt brev som inkluderar din motivering för att söka anställningen, och hur du kan bidra till att utveckla samisk forskning vid Vaartoe och Umeå universitet
  • En kort sammanfattning av dina tidigare forskningserfarenheter (max 2 sidor)
  • En plan för din forskning under postdoktorstiden (max 10 sidor), inklusive en tidsplan och en publiceringsplan. Etiska övervägningar för projektet ska behandlas i planen
  • En meritförteckning med publikationslista
  • Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner
  • Kopior av examensbevis och annan relevant dokumentation

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem senast 180815.

Övriga upplysningar
Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Patrik Lantto, 090 786 61 86, patrik.lantto@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1187-18
Kontakt
  • Patrik Lantto, föreståndare, 090-786 61 86
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-08-15

返回职位空缺页面